26.3.2018
Taulumäen päiväkoti, Varkaus

Vuoropäiväkodissa vanhempien lasten viikonloppuhoidon kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Meillä vuorohoitopäiväkodissa isojen ja pienten lasten ryhmät toimivat viikonloppuisin yhdistettyinä. Saimme asiakaspalautetta josta kävi ilmi, että päiväkotimme vanhemmat lapset (4-6- vuotiaat) kaipasivat viikonloppuihin enemmän heille suunnattua mielekästä ja motivoivaa tekemistä, sillä päivät kuluivat usein enemmän pienten ehdoilla. Niinpä kehitimme viikonlopun matkalaukun. Viikonlopun matkalaukku on nimensä mukaisesti käytössä vain viikonloppuisin. Matkalaukun sisältö vaihtuu aina kahden viikon välein. Laukku voi sisältää muun muassa kirjoja, erilaisia askarteluja, kirjain- ja numerotehtäviä, I padin sekä erilaisia pelejä. Viikonlopun matkalaukulla haluttiin kehittää viikonloppuhoitoa ja saada aikaan se, että vanhemmat lapset tulisivat mielellään päiväkotiin ja heillä olisi riittävän kehittävää toimintaa.
Ratkaisu
Saamamme asiakaspalautteen pohjalta aloimme kehittämään viikonloppuhoitoa. Ideoimme työyhteisön voimin, että mitä voisimme tehdä, jotta kaikki lapset viihtyisivät paremmin viikonloppuhoidossa. Kysyimme myös lapsilta mitä he tahtoisivat viikonlopuissa tehdä.
Kustannuksia ei juurikaan synny, sillä matkalaukkua täytetään päiväkodin eri ryhmissä jo olemassa olevilla peleillä, leluilla yms. Jokaisen isojen ryhmän henkilöstö toimii vuorollaan matkalaukun täyttäjänä.
Tulokset
Viikonlopun matkalaukku on ollut käytössä jonkin aikaa. Saamamme palaute on ollut positiivista, lapset tulevat mielellään hoitoon viikonloppuisin ja jännityksellä odottavat mitä laukku mahtaa tällä kertaa sisältää. Myös lasten huoltajat ovat olleet hyvillään viikonloppuhoidon kehittämisestä ja isompien lasten tarpeiden huomioon ottamisesta. Aiomme jatkaa viikonlopun matkalaukun käyttöä myös tulevaisuudessa, koko ajan kehittäen laukun sisältöä.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Sini Rantala
sini.rantala@varkaus.fi
Lastentarhanopettaja
Varkauden kaupunki

Sari Puustinen
sari.puustinen@varkaus.fi
Päiväkodin johtaja
Varkauden kaupunki