3.10.2019
Varkauden kaupunki, Terveyspalvelut, Hyvinvointi Ankkuri, Varkaus

Voimaa vanhuuteen - Ikäinstituutin työmallin hyödyntäminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Työpisteeni Hyvinvointi Ankkuri on mukana Voimaa vanhuuteen työryhmässä, joka toimii Ikäinstituutin toiminnan suuntaisesti ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Voimaa vanhuuteen -tiimissä on mukana kunnan toimijoita ja yhdistyksiä sekä mm. Liikkujan apteekki, Taulumäen apteekki Varkaudessa.
Omalta osaltani olen pyrkinyt viemään Voimaa vanhuuteen toimintaa eteenpäin korostamalla tasapaino ja alaraajojen voiman tärkeyttä kaatumisen ennaltaehkäisyssä mm. puhumalla eri ryhmissä ja tekemällä yksinkertaisia tasapaino- ja alaraajojen voimatestejä. Lisäksi on pyritty kiinnittämään huomiota vanhusten yksinäisyyteen, päihteiden käyttöön ja niiden mukana tuomiin haasteisiin.
Ratkaisu
Tiimi palaverit, suunniteltiin yhteistä toimintaa, tapahtumia joissa eri kokoonpainoilla mukana
Tasapaino- ja alaraajojen voimatestit Hyvinvointi Ankkurissa vastaanotolla ja myös erilaisissa ikäihmisten ryhmissä.
Voimaa vanhuuteen toiminnan pohjalta Ikäihmisten kävelylenkit (matala kynnys, ei ilmoittautumista, eri kuntoiset huomioiden, hitaimman kulkijan mukaan, porukassa)
Tulokset
Tämä työ on vielä vaiheessa, tätä kehittämistyötä teemme Voimaa vanhuuteen -tiimillä.
Viimeisimpänä mm. Kortteliliikuntakoulutus Hyvinvointi- ja osallisuustyön toimesta sekä myös lähiliikuntapaikkojen kuvaamista ja tutuksi tekemistä. Asukastoiminnan/asukastupa toiminnan aktivoimista ja liikuntaan kannustamista, mm. liikuntapalveluiden osalta on kartoitettu kerhohuonetiloja.
Omalta osalta Hyvinvointi Ankkurissa otetaan herkemmin puheeksi kaatumisen riski, tasapaino- ja alaraajojen voiman tärkeys. Myös hoitohenkilökunta voi tehdä tasapaino- ja voimatestausta vastaanotolla, ei tarvitse olla fysioterapeutti. Hoitajienkin tehtävä on ottaa puheeksi liikunnan tärkeys toimintakyvyn ylläpidossa. Testit osoittivat haurailla, liikkumattomilla ikäihmisillä tarvetta kohentaa kuntoa, että liikuntakyky säilyisi mahdollisimman pitkään /paranisi.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Mirkka Juvonen
mirkka.juvonen@varkaus.fi
terveydenhoitaja
Varkauden kaupunki terveyspalvelut