1.10.2020
Lempäälän kunta, Lomituspalvelut, Lempäälä

Videotiedote maatalouslomittajille

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Koronatilanteen johdosta maatalouslomittajien työkokoukset peruuntuivat. Lomituksessa on haasteellista se, että työntekijät ovat ympäri maakuntaa, eikä heillä ole käytössä esimerkiksi tietokoneita. Älypuhelimia on hankittu osalle lomittajia.

Poikkeustilanteen vuoksi ideoimme videotiedotteen lomittajille, jolla korvaamme peruuntuneet työkokoukset.
Ratkaisu
Tiedote tehtiin Teams-sovelluksella ja julkaistiin Dreambroker-sovelluksella. Kuntamme tiedottaja avusti leikkauksessa ja julkaisussa.
Tulokset
Lomittajat olivat erittäin tyytyväisiä uuteen tiedotustapaan. Lomittajat löysivät hyvin keinot videon katsomiseen. Uutta toimintatapaa tullaan hyödyntämään myös poikkeustilanteen päättymisen jälkeen. Lomittajien työmatkakulut tulevat tämän johdosta pienenemään ja myös Hinku-kunta (Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke) kiittää!
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Vain johto
ja esimiehet

Yhteyshenkilöt

Sakari Eerola
sakari.eerola@lempaala.fi
Lomituspalvelupäällikkö
Lempäälän kunta