18.6.2021
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Espoo

Vertaansa vailla - verkostot johtamisen tukena

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Ammatillisen koulutuksen kentällä johtamisrakenteet sekä esihenkilöiden vastuut ja tehtävät ovat muutostilassa. Se koskettaa valtakunnallisesti kaikkia oppilaitoksia, vaikka nykytila ja uusien käytäntöjen käyttöönotto ovatkin koulutuksen järjestäjillä eri vaiheessa.

Oikeus osata-kehittämisohjelma on Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnattu rahoituskokonaisuus vuosille 2020-2022. Vertaansa vailla- hanke on osa Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki- toimenpidekokonaisuutta.

Vertaansa vailla on valtakunnallisesti laaja, 16 toteuttajaorganisaation hankeverkosto, joka yhteistyössä pyrkii vastaamaan ammatillisen koulutuksen kentän johtamisrakenteiden muutostilaan. Hankkeessa on kaksi painopistettä: Koulutuksen järjestäjän muutosjohtamisen tuki ja pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet oppilaitoskohtaiset toimenpiteet, ja kehittäminen tapahtuu painopisteissä omien hankesuunnitelmien mukaisesti.

Vertaansa vailla- hankkeen taustalla vaikuttaa vahvasti se, että hankeverkoston toimijat ovat viime vuosien aikana osallistuneet useaan verkostohankkeeseen ja työskentelytavat ovat tuttuja ja aikaisemmissa verkostohankkeissa saatuja tuloksia osataan tehokkaasti hyödyntää Vertaansa vailla hankkeessa.
Ratkaisu
Verkoston yhteinen toiminta perustuu vertaisverkostotoimintaan. Laajan verkoston punaisena lankana on hyödyntää verkoston kattavaa osaamista ja monipuolista asiantuntijuutta jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Toiminta perustuu avoimuuteen, vapaaehtoisuuteen ja jakamiseen. Hankkeen tavoitteena on yhdessä luoda uusia johtamisen muotoja ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen osaamista. Työskentelytapoina ovat mm. webinaarit, workshopit, sparraukset ja keskustelufoorumit.

Hankkeen alussa tehtiin kysely osatoteuttajille siitä, millaisia sisäisiä ja ulkoisia verkostoja on jo olemassa ja millaisille verkostoille on tarvetta. Vertaisverkostoja on muodostunut hankkeen painopisteiden mukaisiin teemoihin sekä toimenkuviin liittyen. Vertaisverkostoihin osallistuu niin opettajia, kehittäjiä, päällikköitä kuin myös ylempää johtoa.

Tällä hetkellä käynnissä on seuraavat vertaisverkostot: HR-kehittäjäverkosto, pedagoginen johtaminen, johtamisosaamisen kehittäminen sekä tiimimäinen toimintatapa. Suunnitteilla on johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä koulutus- ja palvelupäälliköiden vertaisverkostot.
Tulokset
Hankeaikaa on vielä vuosi jäljellä ja tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida mikä on muuttunut. Tavoitteena on, että vertaisverkostot jäävät käytänteiksi. Hankkeen loppuvaiheessa kartoitetaan ja arvioidaan millaisia verkostoja, on ollut ja millaiseksi niiden hyödyt koetaan. Hankekumppanit arvioivat tahoillaan omien toteutuksiensa onnistumista ja vaikuttavuutta oppilaitoksen johtamismenetelmiin ja kehittämistavoitteisiin.

Yhteyshenkilöt

Jaanamari Torniainen
jaanamari.torniainen@omnia.fi

Omnia