24.11.2017
Pyhäniemen koulu, Hollola

Vastuu- ja osallisuuskasvatusprojekti

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Koulun arjessa havaittiin sellaisia asioita, jotka eivät toimineet toivutulla tavalla. Halusimme uuden opetussuunnitelman hengessä osallistaa ja vastuuttaa koulumme oppilaat hoitamaan epäkohtia, joista he voisivat vastata. Aktiivisen ideoinnin avulla syntyi "Jantuset"-toimintamalli, jonka avulla ryhmissä toimivat kaikki koulun oppilaat ovat vuorollaan vastuussa pienistä arjen asioista. Nämä asiat ja niiden sujuminen ovat tärkeitä koulupäivien sujuvuuden ja viihtyisyyden kannalta.

"Jantunen" on arjen yleismies, joka havaitsee asioita, joihin puuttuu ja jotka hän yhdessä ryhmänsä kanssa hoitaa. Toiminnan tavoitteena on vastuullinen toimiminen koulun arjessa.
Ratkaisu
Koulun kaikki oppilaat eskareista nelosluokkalaisiin kuuluvat omaan Jantus-ryhmäänsä. Jantus-toiminta mahdollistaa luokkien jatkuvan monimuotoisen yhteistoiminnan. Ryhmät muodostettiin koulun aikuisten toimesta ja ensimmäiseksi ryhmät keksivät toimivan ryhmänimen. Toiminnnan ohjaus- ja kehittämisryhmänä on koulun Pyhäniemen koulun henkilöstö.

Koulun arjessa oppilaat osallistuvat päivittäisiin askareisiin ja kantavat vastuuta toiminnan sujuvuudesta ”Jantus-toiminnan” avulla. Kaikki koulun oppilaat on jaettu sekaryhmiin, joissa oppilaat vuorollaan ovat vastuussa esimerkiksi ruokailun sujuvuudesta, tietokoneitten ja tablettien puhtaudesta, kukkien kastelusta, mattojen puhtaudesta, jätepaperiastioiden tyhjennyksestä, käytävien siisteydestä, koulukirjaston toimivuudesta, välituntivälineiden säilytyksestä sekä ”hutiluslaatikosta.”

Oppilaiden innostuneisuus ja halu vastata omasta tehtävästään ovat yllättäneet meidät myönteisesti. Toimintaa ohjataan ”Jantus-taulun” avulla, jossa näkyy ryhmien tehtävät ja vuorot sekä tulevan viikon toiminnan kierto. Tauluun on toiminnan kehittymisen aikana lisätty toiminnan itsearviointia kuvaava osa.

Hankkeesta ei aiheutunut kuluja ja sen ideoinnin toteutuksen hoidamme yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaat ovat tuoneet hankkeeseen uusia ideoita ja toiminta kehittyy koko ajan.
Tulokset
Toiminnan merkitys koulun arjessa on merkittävä. Aiemmin epäkohtina olleille asioille on löytynyt vastuunkantajat koulun tärkeimpien henkilöiden, oppilaiden, keskuudesta. Kodeista saatu palaute ja "Jantus -roolien" siirtyminen kotien arkirutiineiksi on ollut hankkeen paras palaute.

Oppilaiden innostuneisuus on ollut myönteinen kokemus ja yhteistyön määrä lisääntynyt. Tämän toimintamallin avulla Pyhäniemen koulu vastaa myös opetussuunnitelman vaatimuksiin. Toiminta jatkuu osana koulun kasvatustehtävää myös tulevina lukuvuosina.

Yhteyshenkilöt

Risto Juurinen
risto.juurinen@hollola.fi
apulaisrehtori
Hollolan kunta, hyvinvoinnin palvelualue

Heli Laaksonen
heli.laaksonen@hollola.fi