30.4.2018
Varkauden kaupungin Työllisyyspalvelut, Varkaus

Varkauden kaupungin työllisyyspalveluiden viestintä ja markkinointi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Varkauden kaupungille tehtiin Työllisyysohjelma 2017-2020. Työllisyysohjelmaa ja sen markkinointia varten luotiin kuvitteelliset hahmot, koska oikeita ihmisiä ei markkinoinnissa voitu käyttää. Ohjelmaan liittyy myös korttipeli.

Hahmot kulkevat mukana kaikessa työllisyysohjelman ja kaupungin Työllisyyspalveluiden viestinnässä ja markkinoinnissa.

Hahmot: Ennakointi-Emma, Noora-Nuori, Palvelu-Paula, Teppo-Työtön, Ylermi-Yrittäjä.

Markkinoinnin yhtenä tavoitteena on tuoda kuntalaisten tietoisuuteen Työllisyyspalveluissa käyttöön otettuja uusia palveluita, joilla pyritään paikkamaan palveluverkostossa olleita aukkoja (Asiakasohjaus, Nuorten palveluohjaus, Työkyvyn arviointi, Työhönvalmennus).

Ratkaisu
Markkinointia ja viestintää on kehitetty yhteistyössä Varkauden kaupungin Työllisyyspalveluiden sekä Markkinointi- ja viestintäyksikön kanssa.

Vuonna 2016 Viestintä ja markkinointiyksikkö teetti hahmot ja Työllisyysohjelma ja korttipeli valmistuivat vuoden 2016 lopulla. Työllisyyspalvelut ovat painattaneet samalla ulkoasulla olevia esitteitä, mainoksia sekä kirjepohjia palveluistaan.

Työllisyyspalveluiden nettisivuilla on myös samat hahmot esillä. Lisänä samalla teemalla on teetetty roll-up ja messupöydän vuota, joita käytetään erilaisissa tilaisuuksissa. Esimerkiksi yhtenä markkinoinnin väylänä toimii myös vuosittainen Työllisyysviikkotapahtuma viikolla 8.

Työllisyyspalveluiden imagoa ja tunnettuvuutta on pyritty systemaattisesti nostamaan myös mm. lehtijuttujen kautta - esitellen sekä koko yksikön toimintoja että yksittäisiä palveluita. Toiminta pohjaa yksikön viestintä- ja markkinointisuunnitelmaan.

Viimeisimmäksi on otettu käyttöön sosiaalinen media mm. facebook-profiilien kautta sekä tienvarsimainokset valotauluissa. Suunnitteilla on myös chat-palvelu. Suunnitelmissa on myös palveluiden jalkautuminen kuntalaisten asiointipisteisiin.

Palautetta palveluista kerätään keväällä 2018 toteutettavan asiakaskyselyn avulla.

Työllisyyspalvelut ovat yksi Varkauden kaupungin yksiköistä, jonka toimintaa esiin nostamalla pyritään parantamaan sekä koko kaupungin että Työllisyyspalveluiden imagoa. Kaikki viestintään ja markkinointiin liittyvä toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kaupungin Viestintä- ja markkinointipalveluiden kanssa.
Tulokset
Koko henkilöstö on ollut mukana kehittämässä. Pohjatyön, eli lähinnä tekstiosuuden, on tuottanut pääosin ko. palvelusta vastaava, ja sitten koko porukka on ollut tuotoksia "jalostamassa". Meillä on tiivis ja hyvin spontaanin vuorovaikutteinen työyhteisö, joten kaikki pääsevät hyvin osallisiksi kehittämiseenkin.

Meillä on myös nimetty tietyt henkilöt, ketkä vastaavat esim. nettisivuista, somesta ja muusta viestinnästä. Muut toimittavat näille henkilöille materiaalia ja sitten ne siirretään kuhunkin mediaan.

Markkinointi on lähtenyt liikkeelle täydellä teholla vasta vuoden 2018 alusta, mutta näkyvyys ja tunnettavuus on lisääntynyt kuntalaisten keskuudessa jo nyt. Toimintaa jatketaan ja kehitetään saadun palautteen ja kokemusten perusteella.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Pia Hedman
pia.hedman@varkaus.fi
Varkauden kaupungin Työllisyyspalveluiden esimies
Varkauden kaupunki