27.8.2018
Porvoon kaupunki, Toukovuoren palvelukoti, Porvoo

Vanhainkodista palvelutaloksi toimintatavan muutos

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Toiminnan muutos laitoksesta kodin maailmaan. Sairaus- ja lääkekeskeisyydestä sekä hoitajalähtöisestä toiminnasta pois.Tärkeimpänä tehtävänä asukkaan hyvä ja mielekäs arki johon kuuluu asukkaan oma koti, perhe, erilainen harrastetoiminta, ulkoilu jne. Halusimme todistaa että muistisairas ihminen voi elää täyttä elämää joka päivä ja loppuun asti. Haluttiin näyttää että kodilla ja ympäristöllä on erittäin suuri vaikutus muistisairaan elämänlaatuun. Haluttiin fokusoida asukkan voimavaroihin ja osaamiseen ja näiden ylläpitämiseen.
Ratkaisu
Muutoskoulutusta järjestettiin koko henkilökunnalle, ulkopuolinen kouluttaja. Esimies oli mukana koko prosessissa. Esimiehenä näen tärkeäksi näyttää omaa esimerkkiä henkilökunnalle. Olen läsnä ryhmäkodeissa asukkaiden ja henkilökunnan kanssa päivittäin. Varhaisen välittämisen malli on käytössä, eli keskustellaan ja puututaan heti epäkohtiin ja kehitetään toimintaa koko ajan. Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Poistettiin kaikki kansliat talosta, eli välittömän työn aika on lisääntynyt merkittävästi. Ryhmäkodeissa on kannettavat tietokoneet, eli voidaan kirjata vaikka asukkaan kodissa tai yleisissä tiloissa. Omaiset on otettu mukaan palvelukodin arkeen.
Tulokset
Organisoimalla työt on vapautunut enemmän aikaa asukkaille joka on nostanut hoidon laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Henkilökuntaa ei olla lisätty. Henkilökunnan s-lomat ovat vähentyneet merkittävästi ja työtyytyväisyys on kasvanut. Henkilökunta käyttää omaa persoonaa työssä ja suunnittelee itsenäisesti oman työpäivän asukkaiden voinnin ja tilanteen/tarpeen mukaan. Käytössä on autonominen työvuorosuunnittelu. Toiminta on asukaslähtöistä. Yhteistyö on parantunut talon sisällä. Kaikki tieto, osaaminen ja kokemus jaetaan talon sisällä mutta myös muiden yksiköiden kanssa. Kehittäminen jatkuu koko ajan ja joka päivä, se työ ei tule koskaan valmiiksi ja meillä on paljon parannettavaa ja kehitettävää vielä, ja olen sitä mieltä että laatua ja tyytyväisyyttä voidaan nostaa entisestään ihan uudelle tasolle.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Katarina Gustafsson
katarina.gustafsson@porvoo.fi