1.6.2018
Tepoli - tehostettu psykoosihoidon poliklinikka, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Lahti

Uudenlaisen psykiatrian tehostetun avotoiminnan käynnistyminen Päijät-Hämeessä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Psykiatrian hallinnon toiveesta muutettiin psykiatrian suljettu kuntoutusosasto
tehostetuksi psykoosihoidon poliklinikaksi, Tepoliksi 16.01.16. Poliklinikkaan sisältyy lisäksi liikkuva työ. Poliklinikka toimii maanantaista sunnuntaihin klo 08.00-20.00.

Tavoitteena on ehkäistä sairaalahoidon tarvetta sekä vähentää osastopäivien määrää. Tepolissa voidaan hoitaa samaan aikaan n.60 potilasta ja tavoitteena ottaa potilas heti Tepolin hoidon piiriin, ettei tarvitse päivääkään jonottaa.

Arvoina Tepolissa ovat potilaslähtöisyys, joustavuus sekä kunnioittaminen. Muutoksen aikana kehitettiin ja lisättiin potilaiden ryhmätoimintoja. Pidettiin huolta omaisista jo aikaisemmin laatupalkitun "tietoa antavan perhetyön" avulla.
Ratkaisu
Kehittäminen aloitettiin syyskuussa 2015 pitämällä säännöllisiä, moniammatillisia kehittämispäiviä ja viikottaisia palavereita. Bencmarking kuului tärkeänä kehittämisen osana. Videovisit eli sähköinen näköyhteys potilaaseen käynnistettiin Tepolissa. Uutena toimintamallina oli myös se, että potilas ei tarvitse enää lääkärin lähetettä Tepoliin, vaan siihen riittää myös hoitajan tai erityistyöntekijän lähete .

Toiminnan käynnistymisen jälkeen toimintaa ollaan arvioitu joka perjantai ns. "missä mennään"-osastotunneilla. Kaikki työ tehtiin omin voimin, moniammatillisesti. Kuluja tuli siitä, kun käytiin muutamassa paikassa tutustumassa samansuuntaiseen toimintaan.
Tulokset
Voidaan hoitaa samaan aikaan 16 potilaan sijaan n. 60 potilasta. Yhteistyö 3-sektorin kanssa lisääntyy. Yhteistyö Tepolissa sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa on tullut joustavammaksi.Tepoli toimii psykiatrian hoitoprosessissa suljettujen osastojen ja perinteisen avohoidon välissä.

Voimme tarjota joustavammin ja monipuolisemmin eri hoitomuotoja yhdistellen, mm. yksilö- ja ryhmätoimintoja myös potilaan kotona tai muualla normiympäristössä. Omaiset ovat paremmin mukana, koska heitä voidaan tavata myös normiolosuhteissa.

Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden, Kokoan kanssa on kehitetty mittava yhteistyö erilaisten ryhmätoimintojen muodossa. Tepoli palkittiin 28.11.17 PHHYKY:ssä Vuoden menestyjänä, 1. Laatupalkinnolla.

Yhteyshenkilöt

Vesa Tyrväinen
vesa.tyrvainen@phhyky.fi