29.9.2021
Petäjäveden kunta, Petäjävesi

Työyhteisötaitojen teemat

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Petäjäveden kunnassa toimii henkilöstölähtöinen työhyvinvointityöryhmä. Syksyllä 2019 työryhmä työsti Kuntekon sparrauksen yhteydessä vuosikelloa ja työyhteisötaitojen teemoja koko vuodelle. Työyhteisötaidot käsittelevät hyvin arkipäiväisiä työyhteisötaitoja kuten avointa asennetta uudistuksiin, tervehtimistä, kohtaamista ja kuuntelua.
Ratkaisu
Työyhteisötaitojen teemat esitellään kuukausittain ilmestyvässä henkilöstökirjeessä ja jokainen työyksikkö voi käsitellä tai keskustella teemoista haluamallaan tavalla. Henkilöstökirjeessä jaetaan myös vinkkejä teemojen työstöön, työyhteisöjen kokemuksia tai kuvia teeman työstöstä. Esimerkkeinä teemojen käsittelystä on ollut julkiset kehutaulut kahvihuoneessa tai puhu hyvää takanapäin -harjoitukset oman tiimin kesken.

Koronavuosi 2020 hieman rajoitti teemojen käsittelyä, joten teemoja käsitellään uudemman kerran vuoden 2021 aikana. Lisäksi teemojen toivottiin olevan voimassa hieman pidempään, että niitä ehditään kunnolla työstää työyhteisöissä. Tämän vuoksi sama teema on voimassa aina kaksi kuukautta.
Tulokset
Työyhteisöteemojen käsittely oli tauolla akuuteimman korona-ajan, joten teemojen käsittelyä on jatkettu edelleen. Kukin teema on nykyisin voimassa kahden kuukauden ajan, jotta siitä ehditään keskustelemaan ja työstämään työyhteisössä. Käytäntö jatkuu edelleen ja työhyvinvointityöryhmä kokoontuu ideoimaan uusia teemoja seuraavalle vuodelle.

Yhteyshenkilöt

Pinja Hytönen
kirjaamo@petajavesi.fi
Palvelusihteeri
Petäjäveden kunta

Anni
Hakala
Hallintojohtaja
Petäjäveden kunta