26.10.2020
Kajaanin kaupunki, Kajaani

Työyhteisösovittelumallin rakentaminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Työyhteisöristiriitojen käsittelyyn haluttiin kehittää uudenlainen toimintamalli.
Ratkaisu
Työskentely on aloitettu syksyllä 2019 toimintamallin suunnittelulla yhteistyössä sovittelutoimiston asiantuntijan kanssa. Tämän jälkeen on kutsuttu kehittämistyöhön mukaan yhteiskehittämiseen asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Mukana kehittämistyössä oli henkilöstönedustajat, pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, HR:n edustajat sekä esimiehet. Yhteensä mukana oli 32 henkilöä. Mallin rakentamisen yhteydessä on konsultoitu työterveyshuoltoa.
Puolen vuoden koulutuksen aikana on rakennettu Kajaanin kaupungin työyhteisösovittelun toimintamalli ja seuraavaksi malli jalkautetaan ja otetaan käyttöön henkilöstölle.

Tulokset
Selkeämpi käsitys ja kuva siitä, miten työyhteisöristiriidat käsitellään ja sovitellaan. Kustannushyötyjä pitkien sairauslomien vähenemisen kautta. Vahvistetaan myös työyhteisön toimivuutta ja vahvistetaan asiakaspalvelua.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Kati Pääkkönen
kati.paakkonen@kajaani.fi
henkilöstön kehittämispäällikkö
Kajaanin kaupunki