23.6.2020
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri , Turku

Työyhteisösovittelu työhyvinvoinnin tukena

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Isossa organisaatiossa on vuosien aikana havaittu tarve kuvata prosessi esimiesten sekä työyhteisöjen tueksi tilanteissa, joissa tunnistetaan konflikti ja sitä kautta tarvetta ulkopuoliselle koulutetulle sovittelijalle. Siinä missä tilanne kuormittaa työyhteisöä, kuormittaa se myös esimiehiä ja usein esimiehet kokevatkin itsensä voimattomiksi näissä tilanteissa.

Prosessin kuvaamisen tavoitteena on tukea sekä työyhteisöä että esimiehiä haastavissa työyhteisöjen ristiriitatilanteissa, joissa yksikön sekä esimiehen omat keinot eivät ole riittäneet.
Ratkaisu
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöpalvelut on kehittänyt yhteistyössä työterveyshuollon, luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen sekä johdon kanssa sovittelutoiminnan mallin tähän ratkaisuksi. Yhteistyössä tehty toimintamalli on luonut hyvä pohjan toiminnan jalkauttamiseksi ja vakiinnuttamiseksi osaksi työhyvinvointia.

Toimintamalli luotiin vuonna 2015, jolloin koulutettiin myös VSSHP:n sisäiset työyhteisösovittelijat. Prosessi alkaa esimiehen yhteydenotosta työhyvinvointipäällikköön. Yhdessä pohditaan sopivaa toimintamuotoa työyhteisön tilanteen selvittämiseksi. Työyhteisösovittelijoina toimivat sisäiset sovittelijat, jotka toiminnallaan edistävät keskustelua ja luovat haastavassa tilanteessa pohjan keskustelun etenemiselle. Sovittelun aikana jokainen osapuoli pääsee keskustelemaan sovittelijoiden kanssa luottamuksella ja keskustelujen jälkeen käydään yhteinen sovittelupäivä, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen asiassa sekä suunnata katse tulevaisuuteen. Itse sovittelijat eivät tuo ratkaisua, vaan sen sisällöstä vastaavat osallistujat. Tämä auttaa sitoutumaan sovittuun ratkaisuun ja lisää mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

Sovitteluprosessi on itsessään oppimistapahtuma, jonka aikana jokaiselle osallistujalle annetaan mahdollisuus katsoa asiaa sekä omasta että muiden näkökulmasta. Tavoitteena on löytää yhteinen näkökulma asiaan ja päästä haastavasta tilanteesta eteenpäin.
Tulokset
Kuluneiden vuosien aikana on toiminta vakiinnuttanut paikkansa osana VSSHP:n työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintamalleja. Esimiehet saavat tukea haastavissa tilanteissa työhyvinvointipäällikön kautta ja työyhteisöissä opitaan käsittelemään vaikeitakin asioita.

Vuosien aikana Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä on tehty useita sovitteluja, joissa kaikissa on päästy sopimukseen. Soviteltavat tilanteet ovat vaihdelleet paljon ja osallistujien määräkin on vaihdellut parisovittelusta usean kymmenen hengen sovitteluihin. Käsiteltävät asiat ovat aina vaikeita ja usein taustalla on puhumattomuus tai väärinkäsitykset. Työyhteisösovitteluissa vaikeat ja usein mieltä painavat asiat tulee käsiteltyä ja niistä päästään puhumaan. Parhaimmillaan työyhteisöissä opitaan puhumaan muutenkin ja työilmapiiri paranee.

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kouluttamat sisäiset työyhteisösovittelijat ovat mahdollistaneet joustavamman prosessin haastavassa tilanteessa, koska silloin prosessin koordinaatio on isossa organisaatiossa henkilöstöhallinnossa. Tämä on myös taloudellisempi ratkaisu, koska sovittelijat ovat talon sisäisiä ja palvelu on tilaajille maksutonta.

Yhteyshenkilöt

Anita Laukkonen
anita.laukkonen@tyks.fi
Työhyvinvointipäällikkö
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri