22.8.2019
Liedon kunta, Lieto

Työsuojelun profiilin nosto

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Olemme ottaneet käyttöön työsuojelun ajankohtaisviestit. Ne lähetetään kaikille kunnan työntekijät. Niissä käsitellään kulloinkin ajankohtaiseksi katsottuja aiheita: liukkaustapaturmien ehkäisyä, sisäilmailmoitusprotokollan avaamista selkokielellä, tapaturmailmoitusten ja läheltä piti tapahtumien ilmoittamisen välttämättömyyttä ja niiden merkitystä, henkisen kuormituksen ilmoittamisen tärkeyttä, työntekijän omaa vastuuta työsuojelussa.
Ratkaisu
Ehdotus työsuojelutoimikunnassa ja todettiin hyväksi.
Tulokset
Viesteihin ollaan alettu reagoida ja ihmisten tietoisuus työsuojelusta on lisääntynyt.

Yhteyshenkilöt

Erja Valtonen
Erja.valtonen@lieto.fi