21.4.2017
Kangasalan kunta, Kangasala

Työsuojelukeskustelu

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteena oli työsuojeluvaltuutetun ja esimiehen välisen yhteistyön kehittäminen, yhteistyön lisääminen työsuojeluvaltuutetun ja työpaikan välillä sekä esimiestyön tukeminen. Samalla esimiesten huomio kiinnittyy työsuojeluasioihin, kun työpaikan ulkopuolinen työsuojeluun perehtynyt henkilö tulee keskustelemaan työsuojelun teemoista esimiehen kanssa.

Myös työsuojeluvaltuutetut syventävät tietoaan työpaikoista. Idea syntyi työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen yhteistyönä.
Ratkaisu
Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut kehittivät lomakkeen keskustelun taustaksi ja asia esiteltiin esimiesinfossa.

Työaikakustannusten lisäksi muita kustannuksia menettelytavasta ei ole syntynyt.
Tulokset
Menettelytapa on madaltanut kynnystä yhteistyöhön. Työsuojeluvaltuutetut ovat käyneet työsuojelukeskustelut kattavasti kaikilla työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutettujen ja esimiesten välinen yhteistyö on tiivistynyt. Työsuojeluvaltuutetut ovat perehtyneet työpaikkojen olosuhteisiin.

Yhteyshenkilöt

Henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde
eija.tetri-lahde@kangasala.fi
Henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö
Kangasalan kunta

Harri Ahonen
harri.ahonen@kangasala.fi
Työsuojeluvaltuutettu
Kangasalan kunta