6.6.2019
Hausjärven kunta , Hausjärvi

Työkuntoon-valmennuspolku

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Hausjärven kunnassa pilotoidaan yhteistyössä TyöSyke Oy:n kanssa ”Työkuntoon polku” -toimintamallia henkilöstölle.
Toimintamallin tarkoituksena on edistää ja ylläpitää työkykyä ryhmä- ja yksilömuotoisen valmennuksen avulla. Työkuntoon polku on suunnattu fyysisesti raskasta työtä tekeville, joiden työn fyysinen kuormittavuus on korkea. Työn fyysisen kuormittavuuden mittaamiseen käytetään MET-arvoa, joka kuvaa fyysisen aktiivisuuden (lihasten aktiivinen käyttö) aiheuttamaa lisääntynyttä energiankulutusta verrattuna lepotasoon (Terveyskirjasto Duodecim).
Ensisijaisena tavoitteena Työkuntoon polulla on parempi fyysinen kunto, mutta myös työhyvinvoinnin tukeminen, parempi työssä jaksaminen sekä työtapaturmien ennaltaehkäisy.
Ratkaisu
Puolen vuoden pilottiryhmäksi Työkuntoon polulle kutsuttiin perusturvan kotihoidon henkilöstöä. Mukaan hakeutuneille järjestettiin työterveyshoitajien suunnatut terveystarkastukset, joiden avulla kartoitettiin työntekijöiden fyysistä kuntoa, työn fyysisiä kuormittavuustekijöitä, motivaatiota, tavoitteita sekä tarkastettiin, ettei henkilöillä ole terveydellisiä esteitä osallistua valmennukseen.

Työkuntoon polulle lähti mukaan yksitoista motivoitunutta työntekijää, joille jokaiselle räätälöidään oma polku parempaan fyysiseen kuntoon ja päivittäiseen hyvinvointiin. Valmentajana polkulaisilla toimii personal trainer Hanna Rantala. Työkuntoon polku koostuu ryhmätapaamisista liikunnan ja luentojen äärellä, etävalmennuksesta sekä alku- ja lopputason fyysisen kunnon mittauksista.
Tulokset
Kehittämishanke on vielä kesken ja seurantamittaukset toteutetaan elo-syyskuun 2019 aikana.
Työkuntoon-valmennuspolulle osallistujilta palaute on ollut positiivista ja ryhmä on ollut motivoitunut ja aktiivinen. Olemme onnistuneet pilotoimaan oikea-aikaisesti ja oikealle kohderyhmälle.

Yhteyshenkilöt

Lilli Salomaa
lilli.salomaa@hausjarvi.fi
Henkilöstöpäällikkö
Hausjärven kunta