30.9.2019
Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Työhyvinvointia arjessa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Työhyvinvointi on entistä suuremmassa roolissa Asikkalan kunnassa. Työhyvinvointia voidaan tavoitella monesta eri lähtökohdasta käsin. Tärkeää on, että suunnittelutyö ja asioiden ideointi lähtee tekijöiltä itseltään. Loimme erilaisia toimintamalleja koulun sisälle, niin yhteisesti sovittuja kaikkia sitovia, mutta myös omaa työhyvinvointia tukevia toimintamuotoja. Keskeisiä asioita olivat työyhteisön pelisäännöt ja positiivisuuden kautta päästään pitkälle.
Ratkaisu
Työn pohjana käytettiin aikaisemmin tehtyä työhyvinvointikyselyn tulosta. Sen pohjalta nostettiin kolme kehittämisen kohdetta. Kokosimme ryhmätöissä yhteen kaikki ne asiat, joita jo nyt toteutetaan näiden kolmen kehittämisen kohteen osalta. Havaitsimme, että teemme jo montaa asiaa näiden osalta, mutta voimme tarkentaa omaa toimintatapaa kehittämiskohteiden suhteen. Kirjasimme työyhteisön pelisäännöt, jotka on hyvä olla kaikilla tiedossa. Pelisääntöjen perustan kokosivat koulumme koulunkäynninohjaajat, joiden työnkuva eniten vaihtelee koulupäivän aikana (erilaiset opettajat - erilaiset oppijat).
Tänä lukukautena mittaamme niin oppilaiden kuin henkilöstön tunteita. Näillä pystymme ennakoivasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin välittömästi. Tunnemittaukseen olemme saaneet hankerahoitusta.
Tulokset
Keskustelu arjessa on lisääntynyt. Uskon, että jokaisen henkilöstön edustajan osallisuus ja tietoisuus oman työn merkityksestä on kasvanut. Vastuun kantaminen on aina ollut koulussamme korkea, mutta nyt on myös lupa huilata, mikäli henkilöllä on levon tarvetta. Tunnemittauksesta saamme tietoa vasta myöhemmin, mutta pystymme toteamaan hyvät asiat ja tekemään korjaavia toimenpiteitä mahdollisimman nopeasti. Mikäli niihin on tarvetta.

Yhteyshenkilöt

Petri Haapanen
petri.haapanen@asikkala.fi
rehtori
Asikkalan kunta, VYK Aurinkovuoren koulu