16.9.2021
Vantaan kaupunki, Vantaa

Turva 10

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Otettiin käyttöön päiväkodissa Turva 10 materiaali lasten ja vanhempien kanssa. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi lasten turvattomuuden kokemukset arjessa ja päästä puhumaan niistä vanhempien kanssa. Taustalla vaikuttimena väkivallaton Vantaa kampanja.
Ratkaisu
Materiaali saatiin tietoon päiväkodinjohtajan toimittua väkivallaton Vantaa verkostossa. Virisi idea materiaalin koekäytöstä ja henkilökunnan kouluttamisesta aiheeseen. Näin toimittiin ja materiaali hyväksi havaittu ja käytössä kaikissa lapsiryhmissä. Ylimääräisiä kustannuksia ei tullut.
Tulokset
Keskustelu vaikeista asioista vanhempien kanssa on helpompaa samoin huolien puheeksi otto. Lisännyt myös ymmärrystä koko yhteisössä lasten turvan/turvattomuuden tunteiden syntymisessä ja hienovaraisuudessa. Ammatillisuus henkilöstössä lisääntynyt, luonut myös loistavan pohjan lasten tunnetyöskentelyn tukemiselle.
Liitteet
Turva10_0-3-vuotiaille_1.0 kokeiluversio.pdf
Turva10_4-12-vuotiaille_kuvat_sivuittain_1.0 kokeiluversio.pdf
K2_Turva10 perehdytyksen saatekirje_110219.pdf

Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Piamarjut Hämäläinen
piamarjut.hamalainen@vantaa.fi
Pkj
Vantaan kaupunki