27.4.2020
Turun kaupunki, Työllisyys, maahanmuutto ja hyvinvointi, Turku

Turussa koronatieto saavuttaa maahanmuuttajat laajan yhteistyön ansiosta

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Koronatiedon tulee saavuttaa kaikki, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Maahanmuuttajien saavuttamisessa vaikeuksia luo kielelliset haasteet, mutta ennen kaikkea tiedon löytäminen. Tietoa koronasta tulee koko ajan monista eri kanavista ja monet palvelut ovat sulkeutuneet, joten monesti hyvin byrokraattinen tieto pitäisi löytää verkosta.

Esimerkiksi vierastyövoima ei välttämättä ole edes tietoinen työttömyysturvasta, sillä siitä ei ole tarvinnut aikaisemmin huolehtia, kun töitä on riittänyt. Yhteiskuntatietämys voi olla paikoittain huono. On myös niitä maahanmuuttajia, jotka reagoivat voimaakkammin jo taustalla olevien traumojen takia. Poikkeustila voi herättää vanhoja ikäviä muistoja. Monilla maahanmuuttajilla on myös seurattavana kotimaan tilanne ja huoli läheisistä, joten kaikki eivät välttämättä jaksa seurata kunnolla sekä kotimaan että Suomen tilannetta.

Tiedon välittämisessä on siis myös se puoli, että sillä voidaan ehkäistä sosiaalisia ongelmia ja inhimillistä hätää.
Ratkaisu
Tiedon levittämisessä on ollut mukana isot verkostot. Monet toimialat ovat myös muokanneet työn kuvaansa tai tuoneet siihen lisää, jotta maahanmuuttajat pysyisivät tiedotettuina.

Omankieliset opettajat ja varhaiskasvattajat välittävät tietoa kouluissa ja päiväkodeissa maahanmuuttajaperheisiin. Omankielistä neuvontaa saa myös kaupungin infotorilta.

Monet hankkeet ovat muuttaneet toimintamallejaan. Tempo-hankeen tarkoitus oli auttaa aloittavia yrittäjiä perustamaan yrityksiä, ja nyt he auttavat maahanmuuttajien yrityksiä pysymään pystyssä ohjeistamalla ja auttamalla tukien haussa. Maahanmuuttajien osaamispiste on taas perinteisesti auttanut maahanmuuttajia työhön, mutta nyt se antaa laajasti neuvontaa ja tukea koronaepidemiasta selviämiseen.

Verkkosivuille on lisäksi koottu laajasti tietoa koronasta ja muun muassa toimeentulotuesta. Ohjeet on tehty selkokielellä.

Iso vaikutus on ollut maahanmuuttajayhdistysten ja -yhteisöjen yhteistyössä. Turun kaupunki on yhdessä näiden kanssa suunnitellut tiedottamissa ja miettinyt, miten saavuttaa parhaiten maahamuuttajat. Melkein heti koronaepidemian alettua uskonnolliset yhteisöt sulkivat ovensa ja siirsivät toimintansa verkkoon. Imaamit välittävät nyt koronatietoa etänä järjestettyjen perjantairukousten yhteydessä ja omilla Facebook-sivuillaan. On myös keskusteltu, että miten ramadan ja islamilainen hautaaminen järjestetään poikkeusaikoina. Myös esimerkiksi venäjän kielisiä tietoiskuja on välitetty yhdistyksille, venäjän kielisiin päiväkoteihin ja konsulaattiin.
Tulokset
Hyvää palautetta on tullut laajasta tiedottamisesta ja tiedon tiivistämisestä, koska tiedon määrä on valtava. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt. Turun maahanmuuttajayhteisöissä ei myöskään ole räjähtänyt koronavirustartuntojen määrä, vaan virusta esiintyy samassa suhteessa kuin kantaväestön keskuudessa. Isoin merkitys on ollut yhteistyöllä ja ruohonjuuritasolla tehdyllä työllä.

Yhteyshenkilöt

Sari Kanervo
sari.kanervo@turku.fi
Maahanmuuttotyön koordinaattori
Työllisyys, maahanmuutto ja hyvinvointi, Turun kaupunki