17.12.2018
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky, Pori

Turhien keskeytysten hallinta työssä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Työn vaarojen arvioinnissa ilmeni, että suurin riskitekijä olivat jatkuvat keskeytykset työssä. Tämä aiheutti rikkonaisuutta työhön ja lisää riskiä poikkeamiin. Haaste haluttiin taklata asiantuntijoiden avulla, joten toteutimme Työterveyslaitoksen kanssa kehittämishankkeen 2017-2018, jonka tuloksia jalkautetaan yksiköihimme edelleen. Tavoitteena on edelleen vähentää turhia keskeytyksiä työssä sekä lisätä tätä kautta työn sujumista.
Ratkaisu
Yksiköissä selvitetään ensin aivotyön tilaa ja sitä, millaisia keskeytyksiä siellä ilmenee. Tämän jälkeen pidetään työpaja, jossa ideoidaan miten turhia keskeytyksiä voidaan vähentää, miten työn tekemistä helpotetaan, miten oppimista voidaan lisätä sekä miten työprosesseja ja työympäristöä tuunataan siten, että työ olisi sujuvampaa.

Samalla eri ammattiryhmät voivat esittää toiveita työn sujumiseksi. Ideat kerätään Lean-työkaluilla ja kehittämistyötä jatketaan vähentäen aivokuormaa. Muutoksia arvioidaan.
Tulokset
Aivotyö on tehty näkyväksi ja kehittämistyö motivoi, koska se vaikuttaa suoraan työn tekemiseen. Työ jatkuu yksikkö kerrallaan.

Yhteyshenkilöt

Katri Mannermaa
katri.mannermaa@satshp.fi
työhyvinvointipäällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi
johtava tutkija
Työterveyslaitos