1.11.2018
Limingan kunnan perusturvapalvelut, Liminka

Tulevaa tehdään yhdessä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Olin tehnyt Maaseudun Sivistysliiton kanssa yhteistyötä edellisessä työpaikassa. Sovimme tapaamisen MSL:n kehittämispäällikkö Virpi Harilahti – Juolan kanssa ilman mitään ennalta sovittua tai suunniteltua aihetta. Tämän lyhyen työskentelyni aikana uudessa tehtävässäni oli tullut ajatus siitä, että kansalliset sote- muutokset eivät saa viedä kunnassa aistittavissa ollutta hyvää kehittämisen meininkiä ja tempoa. Mitä tälle asialle voisimme tehdä yhdessä, pohdimme tässä tapaamisessa. Siitä syntyi idea koko henkilöstön osallistamisesta kehittämistyöhön. Myös tulevan strategian jalkauttaminen tulisi sisällyttää tähän, kun sen päivittäminen oli kunnassa ajankohtaista. Halusin kumppaniksi toimijan, joka katsoo asioita ilman minkään meidän palvelualueen ”silmälasien” läpi tai ns. ”konsultti” tyyppistä kehittäjää.
Ratkaisu
Hyvin nopeasti saimme aikataulun kasaan, joka siten jäntevöitti suunnittelua. Sovimme, että pidetään 2,5 tunnin tapaamisia 3 kertaa tammi-maaliskuun aikana. Esimiehet organisoivat aamu- ja iltapäiväryhmät siten, että henkilöstö sekoittui hyvin eri palvelualueilta. Toki, työn luonne rajoitti sitä hieman, mutta ihan hyvin tässä onnistuttiin. MSL suunnitteli kokoontumisiin kysymykset, joihin henkilöstö vastasi pienemmissä ryhmissä. Ryhmiin jako ja niissä työskentely toteutettiin eri menetelmiä käyttäen ja edellisen työn tuloksia hyödyntäen. Siten kehittämistyössä oli jatkumoa. Pieniä juttuja pystyttiin jo toteuttamaan näiden kuukausien aikana, kuten ROIDU asiakaspalautejärjestelmän ottaminen käyttöön.
Lokakuussa pidimme yhteisen päivän, jossa työstimme strategisia kärkiä syvemmälle edelleen osallistavin menetelmin. Tässä tulimmekin tilanteeseen, jossa huomasimme ajattelevamme eri tavoin ammatistamme riippuen esimerkiksi laadusta ja sen merkityksestä omassa työssä. Jatkamme tästä keskustelua ensin esimiesten kanssa ja nähtäväksi jää miten tarinamme jatkuu.
Kaiken olemme toteuttaneet omin kustannuksin, jotka ovat muutamia tuhansia euroja.
MSL julkaisi uutiskirjeessään tulevaisuuden tekijöiden tuotoksia.
Linkki: https://msl.fi/osallisuus/2018/10/17/tuleva-tehdaan-yhdessa/
Tulokset
Tähän mennessä on näiden tapaamisien yhteydessä henkilöstö todennut, että on hyvä kokoontua välillä yhteen ja siten tutustua toisimme. Meillä on perusturvassa 200 alan ammattilaista ja työskentelemme eri tiloissa, joten välttämättä ei tapaa muuta henkilöstöä arjessa. Yhteistä keskustelua syntyi paljon!
Kehittämistyö on nähtävissä palveluketjujen sujuvuudessa. Henkilöstön työssä jaksamiseen ja - viihtymiseen on osallistamisella merkitystä. Miksi emme hyödyntäisi sitä laajaa osaamista, joka meidän tulevaisuuden tekijöillä on.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Eliisa Tornberg
eliisa.tornberg@liminka.fi
Perusturvajohtaja
Limingan kunta

Virpi Harilahti-Juola
virpi.harilahti-juola@msl.fi
Kehittämispäällikkö
Maaseudun Sivistysliitto