30.7.2021
Kärkölän kunta , Kärkölä

Tontinostajatesti

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Omakotitalolle tontin etsintä saattaa mietityttää ja rakentamisen aloittaminen ei aina ole helppoa, jos ei tunne tarjolla olevia tonttialueita. Tonttialueiden esittelyt saattavat olla pirstalaisia eikä kattavaa tonttialueiden vertailua pysty helpoisti tekemään. Kärkölän kunta mahdollistaa selkeän ja yksilöidyn tonttialueiden vertailun tontinostajatestin avulla, jossa tontin valinta lähtee aina tontinostajan omista ja perheen tarpeista.
Ratkaisu
Kärkölän kunnan kotisivuille on koottu kattavat tonttialueiden kuvaukset ja luotu tontiostajaprofiilit, joiden avulla tarjotaan juuri sopivaa tonttialuetta räätälöidysti tontinostajan tarpeisiin. Valitsemalla itseään eniten muistuttavan tontinostajaprofiilin klikkaamalla kotisivuilla olevia kuvauksia, näkee heti mitä Kärkölä voi juuri itselle tarjota.
Tulokset
Helppo tapa tutustua ja etsiä juuri omaan elämäntilanteeseen ja -tyyliin sopivaa omakotitalotonttia. Vertailu eri tonttialueiden kesken on helppoa ja mahdollistaa sopivimman tontin löytämisen sekä sujuvan omakotitalorakentamisen.

Tontinostajatesti: https://www.karkola.fi/testaa/

Yhteyshenkilöt

Jouni Nieminen
jouni.nieminen@karkola.fi
kansliapäällikkö
Kärkölän kunta