17.9.2021
Kuhmon kaupunki , Kuhmo

TOIVOn lisääminen parantamalla kaupungin henkilöstön työhyvinvointia

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Korona vaikutti monin eri tavoin voimakkaasti sekä yritysten, että kaupungin henkilön arkiseen työhön keväällä 2020. Kaupungin henkilöstöltä oli myös jo aiemmin tullut viestiä työnantajalle, jotta heillä oli toivetta hyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä. Kun sopiva rahoitushaku aukeni, päätimme Kuhmon Naisyrittäjät ry:n kanssa hakea yhteistä työhyvinvoinnin edistämiseen panostavaa hanketta. Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä olivat myös pienet yritykset ja pk - yrittäjät ja heidän henkilöstönsä. Yrityksille tarjottiin myös liiketoiminnan kehittämisapua. Näimme tärkeäksi, jotta kaupungin ja yritysten henkilöstö voi osallistua samoihin toimenpiteisiin tasavertaisesti. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen hanke käynnistyi ja siitä saatiin erinomaista palautetta osallistujilta.
Ratkaisu
Rahoituspäätöksen jälkeen koordinaattori julkaisi sähköisellä alustalla palvelut, joita osallistujat (henkilöstö, johto, yrittäjät ja heidän henkilökuntansa) pystyivät varaamaan. Hankkeen toimenpiteet voitiin jakaa kolmeen pääteemaan, joita ovat 1) Terveys ja fyysinen jaksaminen hyvinvoinnin
kulmakivenä, 2) Henkisen kuormituksen hallitseminen ja itsensä johtaminen ja 3) Oman liiketoiminnan kehittäminen. Kolmas osio oli suunnattu yrityksille. Päätavoitteena oli omaohjauksisuuden lisääntyminen eli jokainen oivaltaisi, että on ennen kaikkea itse oman hyvinvoinnin edistäjä. Mm. First Beat mittaus oli usealle silmiä avaava, kun mittauksen jälkeen todettiin vaikkapa kehon lepotilassa olon lyhyt aika. Lisäksi esimerkiksi työnohjaus auttoi oman tai työryhmän työn ohjaamisessa. Hankkeen resurssien avulla järjestettiin myös pienryhmävalmennuksia asiantuntijan johdolla. ESR -rahoituksen lisäksi eri yrittäjäjärjestöt olivat Kuhmon kaupungin ohella mukana hankkeessa jokainen pienellä rahoitusosuudella. Kuhmon kaupungin osuus oli 3 350,00 ja hankkeen kokonaisbudjetti oli 63 500,00.
Tulokset
Toivo kaikkinensa ja myönteisyys lisääntyi hankkeen myötä. Aktiivisuus oman hyvinvoinnin edistämiseen on parantunut. Osa harrastaa liikuntaa enemmän, käy työnohjauksessa, osa hieronnassa. Lisäksi muutamien pienempien työyhteisöjen henki on parantunut. Suoria säästöjä on todella vaikea määrittää. Kehittämistyötä jatketaan eli nyt on suunnittelussa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa Kainuun kuntien henkilöstöjen hyvinvoinnin edistämiseen suunniteltu kehittämishanke. Mikäli tämä hanke saa rahoituksen, se käynnistyy vuoden 2022 alussa.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Soile Holopainen
soile.holopainen@kuhmo.fi
Kehitysjohtaja
Kuhmon kaupunki