4.6.2018
Nuorisopalvelut, Järvenpää

Toimintamalli: Järvenpääläinen nuori suorittaa Puolustusvoimien asepalveluksen

?

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2018 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli nuorisopalvelut kehittämishankkeellaan Järvenpääläinen nuori suorittaa Puolustusvoimien asepalveluksen.

Kutsunnoissa viimeisten 8 vuoden aikana saatujen havaintojen mukaan noin 20 % järvenpääläisistä nuorista ei kykene suorittamaan asepalvelusta. Määrää lisää ne nuoret, jotka keskeyttävät palveluksen (noin 15 %). Tämä kertoo hälyttävästi osaltaan myös nuoren kyvystä selviytyä työ- ja opiskelumarkkinoilta. Vaara syrjäytyä on suuri. Syrjäytyminen on nuorelle valtava kriisi myös nuorelle. Yhteiskunnalle se on erittäin kallis.
Ratkaisu
Innovaatiossa luotiin uusi malli Järvenpäähän, jossa pyritään ehkäisemään Puolustusvoimien asepalveluksen keskeytys. Asepalveluksesta vapautuksen saaneita nuoria on kasvava määrä Suomessa. Järvenpäässä on kehitelty malli, joka kiinnostaa valtakunnan tasolla, ja josta saatu palaute on erittäin hyvää. Mallin avulla tavoitetaan viimeisen kerran nuorten miesten ikäluokka, jossa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pystytään tunnistamaan ja ohjaamaan oikeanlaisen tukitoiminnan piiriin. Jos tämän toimintamallin mukaisesti pystytään yksikin nuori pelastamaan syrjäytymiseltä, on se tehnyt tehtävänsä.

1. Ennen kutsuntoja kartoitetaan ne nuoret, joiden epäillään mahdollisesti keskeyttävän va-rusmiespalveluksen tai jotka eivät kykene suorittamaan sitä.
- Ulotetaan tarvittavia palveluita niille kutsuntaikäisille nuorille, joilla on haasteita elämässä
- Osaa nuorista ohjeistetaan ja valmennetaan asepalvelusta varten tai neuvotaan järjestämään siviiliasiat kuntoon ennen sotaväen aloittamista.

2. Kutsunnoissa on läsnä Nuorisotyön esimies, tiimivastaava, etsivänuorisotyö, Ohjaamo sekä liikunnanohjaaja
- Kutsuntalautakunnassa (2) ovat mukana nuorisopalvelun esimies ja tiimivastaava sotilaiden kanssa. Lautakunnassa nuorelle määrätään palveluspaikka sekä –ajankohta.
Kutsuntalautakunnasta nuorisopalvelujen päällikkö tai tiimivastaava (2 lautakuntaa) tunnistavat nuoret, joilla on haasteita.
- Nuori ohjataan etsivänuorisotyöntekijän luokse, kun nuorella on massiivisempia ongelmia (terveys, mielenterveys, talous, asuminen, jne.), jotka ehkäisevät varusmiespalveluksen suorittamisen. Etsivä nuorisotyö käynnistää toimenpiteet asioiden korjaamiseksi.
- Nuori ohjataan Ohjaamon palveluohjaajan luokse, mikäli nuorella ei ole töitä tai tekemistä koulun päättymisen ja armeijan palveluksen väliselle ajalle.
- Liikunnan ohjaajan luokse ohjataan nuori, joka ylipainon vuoksi saa lykkäystä tai nuoren, joka tunnistetaan ylipainon vuoksi palveluskelpoisuus B luokkaan tai nuori, jolla ei ole liikuntaharrastuksia. Liikunnanohjaaja käynnistää ”Intti kuntoon” toimenpiteet yhdessä nuoren kanssa.
- Lautakunnasta nuori viedään fyysisesti em. tahojen luokse, jottei nuori katoa 5-10 metrin matkalla.

3. Kutsuntojen ja armeijan palveluksen välinen aika
- Kohdassa 2 mainitut toimenpiteet käynnistyvät niiden nuorten osalta, jotka ovat vaarassa syrjäytyä, ovat syrjäytyneet, ovat työttöminä, ilman työpaikkaa tai tarvitsevat liikuntaharrastusta
- Pidetään yhteyttä niiden keskeisten joukko-osastojen kanssa, joihin järvenpääläisiä nuoria määrätään suorittamaan asepalvelus (Vekarajärvi, Santahamina, Parola ja Upinniemi)

4. Varusmiespalveluksen aikana
- Mikäli nuori kuitenkin keskeyttää asepalveluksen, ohjaa Puolustusvoimien kuraattori järvenpääläisen nuoren etsivä nuorisotyön luokse, ettei nuori pääse tippumaan palvelujen ulkopuolelle. Myös Ohjaamo pystyy auttamaan työ- tai opiskelupaikan haussa heti armeijan palveluksen keskeytettyä.

Toimintamallissa tehdään yhteiskehitystyötä nuoren syrjäytymisen ehkäisemisessä monen tahon kanssa, koska ongelmat voivat olla monitahoisia. Tavoitteena on varusmiespalveluksen suorittaminen, josta on hyötyä moneen tulevaisuudessa eteen tulevaan tilanteeseen.
Tulokset
Järvenpään kutsunnoissa 2017 tavoitettiin 280 järvenpääläistä nuorta. Toimintamallin ansioista kutsunnoissa tavoitettiin 13 sellaista nuorta, jotka ovat jo syrjäytyneet tai suuressa vaarassa syrjäytyä. Heidät ohjattiin etsivänuorisotyölle. Ohjaamon palveluohjaukseen ohjattiin 17 nuorta, jotka olivat joko työttömiä tai eivät tienneet mistä saisivat työtä koulun päättymisen ja armeijan alkamisen väliselle ajalle. Liikuntaneuvontaan ohjattiin 11 nuorta, jotka olivat huomattavan ylipainoisia eivätkä sen vuoksi päässeet suorittamaan asepalvelusta tai heillä ei ollut liikuntaharrastuksia.

Toimintamalli ei rajoitu pelkästään kutsuntapäiviin. Toimintamallin ansiosta armeijan keskeyttävä nuori saadaan heti etsivä nuorisotyön palveluun, eikä kuukausien päästä. Toimintamallin ansiosta rakennetaan ns. intti – kuntoon harjoitusohjelmat niille nuorille, jotka mm. ylipainonsa vuoksi tarvitsevat opastettua liikuntaa. Toimintamallin ansiosta pystytään ennakoimaan niitä sosiaalisia, taloudellisia ja asuntopoliittisia ongelmia, joita nuorelle voi tulla ennen armeijan palvelusta tai palveluksen aikana.

Armeijan käyminen omalta osaltaan ehkäisee nuoren syrjäytymistä. Kehitetty toimintamallissa nuori ohjataan tarvittavien tukitoimien piirin. Tämän toimintamallin voittajia ovat Puolustusvoimat, yhteiskunta ja nuori itse.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula@jarvenpaa.fi