28.9.2021
Limingan kunta, Limingan lukio, Liminka

Tiimitoiminnalla opiskelijat keskiöön lukion toimintakulttuurissa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Lukiossamme on pyritty osallistamaan opiskelijoita mahdollisimman paljon, mutta silti aktiivisten opiskelijoiden porukka on ollut aika pieni. Ylivieskan lukio esitteli eräässä tapahtumassa vuonna 2016 aloittamansa tiimilukiotoiminnan, ja siinä tuntui olevan ratkaisu kaikkien opiskelijoiden aktivoimiseen. Tavoitteeksi asetettiin opiskelijalähtöisen toiminnan ja tapahtumien luominen lukion arkeen.
Ratkaisu
Idea tiimilukiotoimintaan saatiin Ylivieskan lukiosta. Suunnittelu aloitettiin vierailemalla Ylivieskassa, ja sieltä saatujen vinkkien avulla lukion opettajista muodostettu muutaman hengen tiimi jatkoi suunnittelua ja kehitti tiimilukiomallia Limingan lukion tarpeisiin sopivaksi. Myös Limingan lukion opiskelijat osallistuivat suunnitteluun ja ideoivat mm. erilaisia tiimejä.

Parin vuoden suunnittelun tuloksena tiimilukiomalli otettiin käyttöön elokuussa 2021, jolloin lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat valitsivat haluamansa tiimin ja tiimit aloittivat toimintansa. Tiimejä on yhteensä 16 ja kaikki opettajat ovat mukana tiimilukiotoiminnassa.

Kaksi opettajaa vastaa tiimilukion ja opiskelijakunnan toiminnan ohjaamisesta. Tiimilukiotoiminnan vastuuopettajille maksetaan työstä 2 vvt ja tiimien ohjaaville opettajille 0,5 vvt. Muita kustannuksia ei ole ollut ja työ on tehty omin voimin.
Tulokset
Tiimitoiminta on lähtenyt liikkeelle erittäin tehokkaasti ja nopeasti. Opiskelijatiimit löysivät oma-aloitteisesti yhteistyömahdollisuuksia eri tiimien välillä.

Tiimilukiotoiminta lisää yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja opiskelijoiden osallistumista koulun toimintaan, niin arkeen kuin juhlaan. Toiminta osallistaa nyt paremmin jokaisen kouluyhteisön jäsenen ja opettaa vastuun ottamiseen. Lukiostamme muotoutuu nyt enemmän opiskelijoidensa näköinen. Tiimien kummitoiminta edistää yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarkoitus on jatkaa tiimilukiotoimintaa ja sen kehittämistä.
Liitteet
Tiimilukioesittely 18.8.2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Pauliina Pakaslahti
pauliina.pakaslahti@liminka.fi
Opinto-ohjaaja
Limingan lukio