7.6.2017
F. E. Sillanpään lukio, Hämeenkyrö

Tietokone opiskelijan työvälineenä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Lukiolaisilla on omat tietokoneet koulupäivänä käytössä. Huomasimme, että tietokonetaidoissa oli todella suuria eroja. Halusimme auttaa opiskelijoita, että he huomaisivat, miten kätevä työväline tietokone koulukäytössä on. Läppäri on kuin oppikirja, se on aina oltava mukana.
Ratkaisu
Opetukseen sopi parhaiten opinto-ohjauksen tunnit. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita oli lukuvuonna 2016-2017 kaksi ryhmää. Tietokone opiskelijan työvälineenä (TOT) -opetuksen ajaksi nämä ryhmät vielä jaettiin kahtia. Opinto-ohjaajan kanssa sovittiin aikataulusta. Koulutus järjestettiin elokuussa heti lukuvuoden alussa. Opettajana oli lukionopettaja, joka sai pidetyistä tunneista palkan.
Tulokset
TOT sai aikaan sen, että yhä useampi lukiolainen ymmärsi, miten tietokonetta voi hyödyntää arkipäivän opiskelussa. Opettajat teettävät lähes päivittäin jonkinlaisen tehtävän tietokoneella, mikä on muuttanut työn tekemistä. On ensisijaisen tärkeää, että opiskelijat tuovat tietokoneen mukanaan kouluun. TOT antoi heille uutta intoa tuoda läppärinsä päivittäin kouluun.

Lukiolaisten tietokonetaidoissa on suuria eroja. Kaikki aloittivat samasta. Toiset pääsivät pidemmälle, toiset etenivät vain alkupään tehtäviin, joista niistäkin oli paljon hyötyä heidän opiskelussaan. Pyrittiin siihen, että jokainen osaa laatia Word-asiakirjan, jossa on kuvaa ja hyperlinkkejä. Kaikki laativat lyhyen PowerPoint-esityksen.

Koulutuksen aikana ehdittiin myös tutustua Exceliin pintapuolisesti. Kaikille annettiin myös neuvot, miten tehdään kansio eri asioille, miten palautetaan Moodle-tehtävä ja miten aloitetaan sähköinen koe Abitti-koealustassa.

Lukiolaiset kokivat koulutusjakson hyödyllisenä. "Tietokonekammoiset" tulivat läppärinsä kanssa sinuiksi ja ymmärsivät tietokoneen hyödyn lukio-opiskelussa. Opettaja, joka piti koulutuksen, tuli myös tutuksi ja häneltä on voinut lukuvuoden aikana käydä kysymässä neuvoja tietokoneasioissa.

Tätä koulutusta jatketaan syksyllä 2017. Mahdollisesti lukion toisen vuoden opiskelijoille voidaan järjestää tarvittaessa jatkokoulutusta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään TOT-koulutus heti elokuussa, jolloin keskitytään myös esim. pilvipalveluihin ja Reppu-Moodleen. Koulumme siirtyi lukuvuoden 2016-2017 aikana Tampereen seutukuntien Moodleen, joka on yhdistettynä Office 365 -palveluun.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Jaakko Laaksonen
jaakko.k.laaksonen@gmail.com
TOT-kouluttaja
F.E. Sillanpään lukio