30.1.2019
Limingan Terveyskeskus, Liminka

Terveydenhuollon palveluiden digiapu kuntalaisille

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehittämistyön taustalla oli selkeä tarve. Kunnassa on toiminut hanketyöntekijä, joka on opettanut kuntalaisille tietokoneen käyttöä. Opetuksen aikana oli huomattu, että terveyspalveluissa on paljon omia sähköisiäjärjestelmiä, joihin kuntalaiset kokivat tarvitsevansa opetusta.

Terveydenhuollon sähköiset palvelut eivät välttämättä sovellu ryhmäohjauksen kohteeksi, koska kyseessä ovat ihmisten terveystiedot tai niihin läheisesti liittyvät asiat. Tietosuoja ja -turva tärkeitä huomioonotettavia asioita.

Niinpä pallo heitettiin terveyspalveluihin...
Ratkaisu
...ja me otimme siitä kopin.
Pohdintaa käytiin siitä, kenelle/keille tästä tehtävästä lähdettäisiin keskusteluja käymään.

Aluksi sen ajateltiin soveltuvan hyvin avosairaanhoidon hoitajille. Toisaalta hoitajan koulutuksen tuomaa osaamista tarvitaan myös perusasiakastyössä.

Seuraavaksi pohdittiin sovellusten pääkäyttäjää, jolla todettiin olevan tulossa monta ohjelmistopäivitystä.

Heureka! Osastonsihteerit.

He innostuivat asiasta heti. Me ollaan Limingassa muutenkin tehty periaatepäätös, että halutaan pitää osastonsihteerit ilmoittautumisessa. Luo mukavaa asiakaspalvelu -henkeä. Ohjaavat ja neuvovat siitä asiakkaita monissa asioissa.

Luotiin ajanvarauskirja digiapu, aikoja tiistaista torstaihin kaksi päivässä. Asiakkaat voivat soittaa itselleen ajan tai käydä sen paikan päällä kysymässä.
Kustannuksia ei muutoksesta synny. Uskomme olevamme saama puolella,kun monet asiat hoituvat netissä ja resurssia vapautuu puhelinneuvonnasta.



Tulokset
Ja voittaja on Liminkalainen asukas.

Hyvä-Parempi-Liminka
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Birgitta Niskanen
birgitta.niskanen@liminka.fi
hoitotyönpäällikkö
Limingan terveyskeskus

Eliisa Tornberg
eliisa.tornberg@liminka.fi
perusturvajohtaja