4.12.2018
Kuusamon kaupunki, Kirkkokedon ja Tolpanniemen esiopetusyksiköt, Kuusamo

Tarkastelun alla melu varhaiskasvatuksessa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Esiopetusyksiköissä pohdittiin melun kuormittavuutta työntekijöille (ja toki myös lapsille).
Esimies toteutti toiminnallisen työskentelyn kahden työyksikön henkilökunnan kesken. Työskentelyssä pohdittiin meluun liittyviä teemoja sekä toimenpiteitä / keinoja vähentää melua.
Ratkaisu
Kehittäminen toteutettiin iltapalaverin yhteydessä (koko henkilöstö läsnä), toiminnallisesti pienryhmissä. Esimies työsti materiaalit ennakkoon tätä työskentelyä varten.
Tuotoksesta koottiin myöhemmin vihko. Vihkoa on mahdollista täydentää jatkossakin (siihen jätettiin kirjoitustilaa eri teemoille). Sisältöjä käsiteltiin vielä myöhemmin tiimipalavereissa.

Tästä ei aiheutunut kustannuksia, vaan työ toteutettiin esimiehen johdolla ja "ajattelu- ja kehittämistyön" teki henkilöstö.
Tulokset
Huomattiin, että melun määrään vaikuttaa merkittävästi aikuisten oma toiminta: ennaltaehkäisy, pedagogiset ratkaisut ja erilaiset apuvälineet.

Melun väheneminen lisää työhyvinvointia ja vähentää työstä koituvaa kuormitusta. Samoin hyöty on suuri lapsiryhmälle: rauhallisempi oppimisympäristö helpottaa keskittymistä ja tarkkaavaisuutta sekä vaikuttaa sitä kautta myönteisesti lasten oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen.
Liitteet
Melu.docx

Yhteyshenkilöt

Susanna Pesonen
susanna.pesonen@kuusamo.fi