1.10.2020
Lempäälän kunta / liikuntapalvelut, Lempäälä

Suuri elintaparemontti

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Terveydenhuollon puolelta on tullut paljon kysyntää painonhallintaryhmille, joita ei ole viime vuosina kunnassa eikä opiston puolella toteutettu. Suurin elintaparemontti -kampanja toteutettiin syksyn 2019 aikana. 12 viikkoa kestävä kampanja sisälsi liikunta- ja ravitsemusosioita. Ilmoittautuneita oli yhteensä yli 60. Jokaisella kokoontumiskerralla oli keskimäärin 30–40 henkilöä. Viimeiselle kokoontumiskerralle pääsi 24 osallistujaa. Painoa tämä ryhmä tiputti yhteensä 157,6 kg eli keskimäärin 6,57 kg/hlö. Suurin pudottaja tiputti 11,4 kg. Suuri elintaparemontti –kampanjasta saimme oikein hyvää palautetta ja tällaisia ryhmiä toivottiin lisää jatkossakin.
Ratkaisu
Osallistujan kommentti: “Ensin oli toivo, että saisi painoa putoamaan. Sitten heräsi usko, ehkä sittenkin. Alkupudotuksen jälkeen lisääntyi tarmo ja nyt on edessä taisto, joka jatkuu lopun elämääni.”

Elintaparemontin liikuntaosiot olivat kohdennettu ryhmäläisille, mutta luentotilaisuudet (Ravitsemuksen ABC, Hyväksy itsesi sellaisena kun olet, Mistä onnellisuus rakentuu, Askel ravitsemuksessa seuraavalle tasolle) olivat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Liikuntaneuvojan tuki ja kannustus oli ryhmäläisten käytettävissä kohti elintapamuutosta.

Kampanjaa toteutettiin yhteistyössä kunnan liikuntapalveluiden ja henkilöstöpalveluiden sekä yksityisten yritysten kanssa. Kustannuksia kampanjasta tuli ulkopuolisista luennoitsijoista ja kehonkoostumusmittauksesta.
Tulokset
Suuri elintaparemontti vaikuttaa suuresti liikkumattomuuden ennaltaehkäisyyn. Uusien kurssien kysyntä ja osallistumisinnokkuus koheni. Tämän johdosta keväälle 2020 saimme toteuttaa uusia toimintamalleja muun muassa matalankynnyksen painonhallintaryhmä yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa (BMI vähintään 35). Ilmoittautuneita oli yli 50 (aloittamaan pystyttiin ottamaan vain 16 henkilöä). Liikuntastartti aloittelijoille –kurssi yhteistyössä kunnossa kaiken ikää -työryhmän kanssa (kunta, opisto, yksityiset, seurat), osallistujia 12 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

Mari Vesaluoma
mari.vesaluoma@lempaala.fi
Liikunnanohjaaja
Lempäälän kunta/ liikuntapalvelut

Sari Juuti
sari.juuti@lempaala.fi
Palvelupäällikkö
Aktiviteetti- ja elämyspalvelut (liikunta- ja nuorisopalvelut)