4.10.2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kehittämisyksikkö, Mikkeli

Suomen parasta elintapaohjausta Essotessa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Essotessa lähdettiin toteuttamaan uutta, terveydenedistämisen työkalua eli elintapaohjausta.
Toiminnan kehittämiseen liittyi oleellisesti v. 2018 päättynyt Vesote-hanke, jonka avulla pääsimme erinomaiseen alkuun.

Etelä-Savossa sairastavuusindeksi sekä D2-riskin asiakkaiden määrä on erittäin korkea. Elintapaohjauksella voidaan pitkällä aikajänteellä tehdä säästöjä talouden osalta sekä parantaa asukkaiden terveyttä, toimintakykyä sekä hyvinvointia.

Keskeisintä kehittämistyössä oli toimintamallin sekä prosessin rakentaminen, tekemisen kautta.Essoten johto sitoutui kehittämiseen heti alusta asti.
Ratkaisu
Essoten nykyisen elintapaohjausmallin taustalla oli Vesote-hanke, joka päättyi v. 2018.

Toimintaa kehitettiin läpileikaten koko Essoten vastuualueet.
Kehittämistyössä olivat mukana Essoten johto ja vastuualuejohtajat, sekä hanketyöntekijät.
Elintapaohjauskoulutukseen kuului myös osana testiasiakkaiden kanssa neuvonnan pilotointi.
Keskeintä onnistumisessa oli se, että toimintaa kehitti ja johti hankkeen kautta päätoiminen projektipäällikkö.
Kokeilun ja yhteisesti sovittujen päämäärien avulla toiminta vakiintui 2019 alusta.Tulokset
Mikä muuttui hankkeen jälkeen?

Nyt elintapaohjaustoiminta on vakiintunut osaksi Essoten terveyden edistämistä! ERITTÄIN TÄRKEÄ ASIA!

Toiminnan vaikuttavuutta seurataan mm. potilastietojärjestelmään (Effica) tehtävillä kirjauksilla sekä sinne laadituilla vaikuttavuusmittareilla.
Kaikilla elintapaohjauksen asiakkailla seurataan liikkumisen määrää, tyytyväisyyttä liikkumiseen, painoa, vyötärönympärystä, BMi:tä, sekä unettomuuden haitta-astetta.
Efficaan kirjataan myös tilastointikoodiksi OAB 77 (Keskustelu liikuntatottumuksista) tai OAB 78 (Prosessimainen liikunta/elintapaneuvonta)

Elintapaohjaustyö on pääsääntöisesti yksilöohjausta, joka kestää vähintään 6kk, tarvittaessa 12kk. Pääkohderyhmänä ovat D2-riskin asiakkaat, iältään 18-65-vuotta.
Asiakaskäyntejä on ollut runsaasti. Tammi-elokuun välisenä aikana lähes 470.

Puolen vuoden prosessissa asiakas saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa vähintään kolme (3) ja vuoden aikana kuusi (6) kertaa. (Toiminnan prosessikuvaus liitteenä.)

Essoten elintapaohjaukseen saatiin työnkuvan muutoksella yksi päätoiminen (100%) sekä yksi 50% työajalla työtä tekevä elintapaohjaaja. Elintapaohjauksen koulutukseen käyneet Essoten ammattilaiset (70 henkilöä) voivat ottaa max. 2 asiakasta viikossa elintapaohjaukseen.
Lisäksi toimintaa kehittää kumppanuussopimuksella palkattu elintapaohjauksen kehittämispäällikkö. (100%)

Elintapaohjaus ja siihen liittyvien teemojen (Uni, liikunta, ravitsemus) osaamisen lisääminen koulutuksen avulla Essoten ammattilaisille on ollut iso asia. Elintapaohjauksen asiakkaat ohjautuvat palveluun Essoten lääkäreiden ja muiden ammattilaisten ohjaamina. Jatkossa myös työterveyshuolto voi lähettää asiakkaita elintapaohjaajille. Essoten elintapaohjaus on ollut myönteisesti esillä tiedotusvälineissä, joten asiakkaita on ohjautunut myös omatoimisesti palveluun.


Mipä (Mielenterveys- ja päihdepuolen asiakkaat) ovat päässeet testaamaan unen lääkkeetöntä hoitotuotetta, uniryhmätoiminnan muodossa. Uniryhmiä on 2x vuodessa, joihin otetaan mukaan asiakkaita kaikista Essoten vastuualueista.

Toimintaa ja elintapaohjaajaverkoston (tekijöiden) osaamista kehitetään yhteisillä verkostotapaamisilla, joita pidetään 2x vuodessa.

Seuraava verkostotapaaminen on 19.11. ja niihin liittyvät työpajat:
Työpaja 1. Miten elintapaohjaus juurrutetaan maaseudulle?
Työpaja 2. Miten tehdään nuorten näköistä elintapaohjausta?
Työpaja 3. Essoten elintapaohjaus ja sen edelleen kehittäminen kunnissa?
Työpaja 4. Miten urheiluseura/yhdistystoiminta voisi tukea elintapaohjausta omalla toiminnallaan?
Työpajatoimintaan on kutsuttu toimijoita koko Etelä-Savosta.

Ensi vuoden (2020) alusta aloitamme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) tutkimuslaboratio Active Lifelabin kanssa vaikuttavuustutkimuksen, jolla selvitetään maakunnallisen elintapaohjauksen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta tyypin 2 diabeteksen riskin laskemisessa.Liitteet
ESSOTE_elintapaohjaus_perustietolomake_A4_6_2019_taytettava.pdf
ESSOTE_ESLI_elintapaohjaus_nain_edetaan_lomake_6_2019_taytettava_OK.pdf
ESSOTE_ESLI_liikuntapaivakirja_elintapaohjaus_A4_8_2019_TAYTETTAVA_NET.pdf
prosessikuvaus.jpg
Etapa Mikkeli.jpg

Yhteyshenkilöt

Teemu Ripatti
teemu.ripatti@essote.fi
Kehittämispäällikkö (Elintapaohjaus)
Etelä-Savon liikunta ry (ESLi)