29.9.2021
Petäjäveden kunta, Petäjävesi

Sisäisen viestinnän kehittäminen ja toimintatapojen juurruttaminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kunnan ulkoista sekä sisäistä viestintää on pyritty kehittämään jo usean vuoden ajan. Petäjäveden kunnanhallitus hyväksyi kunnan viestintäohjeet syksyllä 2020. Viestintäohje tarjoaa työkaluja päivittäiseen viestintään sekä linjaa yhdenmukaiset viestintäkäytännöt koko kunnan osalta.
Ratkaisu
Sisäisen viestinnän osalta henkilöstön intra on ensisijainen viestintäkanava ja sen sisältöä päivitetään aktiivisesti.

Sisäinen viestintä on kehittynyt säännölliseksi ja suunnitelmalliseksi toiminnaksi. Toimielinten päätösten kokoustiedotteet julkaistaan Intrassa mahdollisimman pian kokousten jälkeen.
Kuukausittainen henkilöstökirje -käytäntö on juurtunut osaksi arkea. Henkilöstökirje kokoaa visuaalisessa muodossa ajankohtaista tietoa henkilöstölle. Siinä esitellään muun muassa työyhteisötaitojen kuukausittaiset teemat, henkilöstömuutokset ja avoimet tehtävät.
Tulokset
Ajankohtaiset uutisjulkaisut ovat osin korvanneet koko henkilöstölle kohdistettuja sähköpostiviestejä. Ajantasaiset uutiset ovat aina luettavissa Intrassa silloin kun se kunkin työtilanteeseen parhaiten sopii. Lisäksi uutisjulkaisuja on mahdollisuus kommentoida tai esittää myös kysymyksiä anonyymisti.

Yhteyshenkilöt

Pinja Hytönen
kirjaamo@petajavesi.fi
Palvelusihteeri
Petäjäveden kunta

Anni
Hakala
Hallintojohtaja
Petäjäveden kunta