3.10.2019
Mikkelin kaupunki, Ruoka- ja puhtauspalvelut, Mikkeli

Sisäisen toiminnan laadun seuranta ruoka- ja puhtauspalveluissa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Sisäisen toiminnan laadun systemaattinen seuranta kaikissa ruoka- ja puhtauspalveluiden noin 80 työkohteessa koettiin tarpeelliseksi.
Aikaisempina vuosina esimiehet ovat tehneet laadunseurantaa osassa omista yksiköistään. Jokainen katsoi asioita erilailla, eikä kaikki tehneet mitään. Huomattiin, että kohteissa tehtiin myös asioita omalla tavalla, eikä se vastannut tavoitetta.
Ratkaisu
Vuonna 2019 päädyimme suorittamaan tarkastukset 3 oman organisaation henkilön toimesta, jotka eivät ole kyseisen kohteen esimiehiä. Laatukierroksilla käytetään laatimaamme lomaketta, jotta joka kohteessa tulee tarkastettua samat asiat samoilla kriteereillä. Kiinnitämme huomiota mm. oikeiden sopimustuotteiden hankintaan sekä yhteisesti sovittujen työvälineiden ja menetelmien käyttöön.
Tulokset
Tarkastukset ovat keskenään vertailtavia, saadaan tarkennettua yhteisiä sovittuja asioita, saadaan aiheita sisäiseen koulutukseen (mm. laitteiden ja koneiden käyttö sekä työmenetelmät), asiakas saa tasalaatuista ja tasavertaista palvelua. Työtapojen yhdenmukaistamisella saadaan henkilöstön ammattitaitoa kohennettua ja hyödynnettyä aiempaa laajemmin. Samalla edistetään henkilöstön yhdenvertaista kohtelua. Työntekijät ovat ottaneet meidät hyvin vastaan ja ovat olleet innokkaina pohtimassa ehdotettuja kehityskohteita.
Lisäksi saadaan taloudellista hyötyä, kun hankitaan kilpailutettuja sopimustuotteita, niin elintarvike, kuin aine- ja välinehankinnoissa.

Yhteyshenkilöt

Manne Peltonen
manne.peltonen(ät)mikkeli.fi
Pelveluesimies
Mikkelin kaupunki/ Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tuovi Väänänen
tuovi.vaananen(ät)mikkeli.fi
Palvelusuunnittelija
Mikkelin kaupunki/ Ruoka- ja puhtauspalvelut

Satu Hänninen
satu.hanninen(ät)mikkeli.fi
Palveluesimies
Mikkelin kaupunki/ Ruoka- ja puhtauspalvelut
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta