11.10.2019
Nurmijärven kunta, Nuorisopalvelut ja Nurmijärven yhteiskoulu, Nurmijärvi

Seiska Seikkailu - uusien seiskaluokkalaisten ryhmäyttäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Haluttiin tukea alakoulusta yläkouluun siirtymistä ryhmäytyksen avulla. Ryhmäytysten on todettu tukevan nuoria yläkoulun alkaessa. Ryhmäytysprosessiin haluttiin lisäpanostusta ottamalla myös oppilaiden huoltajat ryhmäytymisprosessiin mukaan.
Tavoitteena oli sujuvampi koulutyö ja oppilaiden toistensa tunteminen sekä kaveruussuhteiden muodostaminen.
Ratkaisu
Toimintamalli luotiin yhdessä koulun opettajien ja nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajien kanssa. Ryhmäyttäminen toteutettiin leirikoulujen hyviä kokemuksia hyödyntäen. Koululuokka vietti yhden vuorokauden leirikeskuksessa opettajien ja nuoriso-ohjaajien kanssa seikkaillen.
Nuorten huoltajilla oli mahdollista tutustua toimintaan.
Kustannuksia syntyi vain henkilökunnan palkoista sekä leiriruokailusta.
Tulokset
Nuoret viettivät luokkakavereiden kanssa yhden vuorokauden kouluympäristön ulkopuolella. Tämä tuki luontevien ystävyyssuhteiden syntymistä ja helpotti koulun alkamisesta syntyneitä paineita. Toimintamallilla tuettiin luokan yhteenkuuluvuuden tunteen synnyttämistä.
Toimintamalli on lisännyt yhteistyötä koulu ja nuorisotyön välillä.
Toimintaa jatketaan vuonna 2020. Tavoitteena on laajentaa toimintamallia myös muihin alueemme yläkouluihin.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Merja Winha-Järvinen
merja.winha-jarvinen@nurmijarvi.fi
nuorisopäällikkö
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala/nuorisopalvelut