23.2.2017
Kemin kaupunki, Sauvosaaren sairaala, Kemi

Seinätön sairaala

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kemissä terveyspalvelut halusi lähteä kehittämään olemassa olevan hoivakutsujärjestelmän laajentamista “Seinättömäksi sairaalaksi” Sauvosaaren sairaalasta kotiutuville potilaille. Kehittämistyötä lähdettiin viemään eteenpäin poikkihallinnollisesti yhdessä tietohallinnon kanssa.

Tavoitteena oli potilaiden sairaalassaolojaksojen lyhentyminen ja mahdollisesti vähentyminen sekä kotona pärjäämisen vahvistuminen.

Uuden teknologian avulla edistetään potilaan kuntoutumista, parannetaan toimintakykyä sekä lisätään turvallisuutta.

Teknologian käyttö tiivistää moniammatillista yhteistyötä ja antaa uusia työkaluja päivittäiseen työhön. Mm. kerätyn hyvinvointitiedon perusteella voidaan yhdessä suunnitella, missä vaiheessa kotiuttaminen kannattaa tehdä. Ajantasainen tieto potilaan voinnista vähentää myös henkilökunnan epävarmuutta sekä lisää työssä jaksamista ja työhyvinvointia.
Ratkaisu
Kehittämistyönprosessia lähdettiin pilotoimaan yhteistyössä sairaalan ja tietohallintokeskuksen henkilöstön sekä laitetoimittajan kanssa.

Pilotointia varten sairaalaan hankittiin kolme kotipakettia. Sairaalasta kotiutuessaan potilas saa mukaansa kotipaketin, joka sisältää tukiaseman ja hyvinvointirannekkeen. Rannekkeen avulla voidaan seurata potilaan aktiviteettia. Tarvittaessa potilas voi myös tehdä rannekkeen painikkeen avulla hälytyksen, joko omaisille tai sairaalaan. Tavoitteena on seinättömyys eli hoitoketjujen jatkuvuus ja hyvinvointitiedon reaaliaikaisuus myös potilaan kotona.
Tulokset
Uusi toimintatapa tiivistää moniammatillista yhteistyötä, vähentää epävarmuutta ja lisää työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden välillä.
Päivittäiseen työhön saadaan uusia sähköisiä työkaluja, jotka tehostavat hoidon jatkuvuutta siirryttäessä sairaalasta kotiin.

Uusi teknologia mahdollistaa potilaan hoitoprosessin ja -ketjun kehittämisen asiakaslähtöisesti.

Teknologian avulla voidaan seurata ja puuttua ajoissa potilaan voinnissa tapahtuviin muutoksiin. Omaisille voidaan aktiviteettikäyrän avulla esittää tai he voivat itse seurata kotiutuvan/kotiutuneen potilaan liikkumista ja unirytmiä. Tämän tarkoituksena on vähentää omaisten huolta potilaan pärjäämisessä kotona.

Uuden teknologian avulla edistetään potilaan kuntoutumista, parannetaan toimintakykyä sekä lisätään turvallisuutta.

Yhteyshenkilöt

Kinnunen Teija
teija.kinnunen@kemi.fi