24.6.2019
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan kaupunki , Savonlinna

Robottikokeilu esikoulussa - Robotti matematiikan oppimisen tukena

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
SAMIedun digiHOIVA-investointihankkeen alkukuukausina keskustelimme skypen välityksellä robotiikan mahdollisuuksista 3 yrityksen kanssa. Tämä oli ensi sysäys idealle.

Pilotissa lähdettiin kokeilemaan OVObot-robottia eskarissa matematiikan oppimisen tukena. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa (3kk) opeteltiin käyttämään OVObottia ja haettiin kokemuksia kuinka OVObotti toimii oppimisen tukena matematiikassa. Lisäksi haluttiin kokemuksia itse robotin teknisestä toiminnasta (esim. tekninen näkökulma: onko nettiyhteydellä merkitystä prosessissa) ja siinä olevan oppimissisällön soveltuvuudesta eskarilaisten oppimiseen. Kokeilussa nähtiin myös kuinka lapset reagoivat robottiin sekä opettajat saivat kokemusta millainen apuope OVObotti voisi olla.

Ykkösvaiheen jälkeen tehdään teknisiä muutoksia OVObottiin ja pedagogisia muutoksia oppimissisältöön. Pilotin kakkosvaiheessa syksyllä 2019 (2kk) eskarilaiset pääsevät kokeilemaan muokattua OVObottia, jonka palvee eskarilaisia paremmin kuin ykkösvaiheen aikana. Syksyllä eskarilaiset pääsevät matematiikan oppimisen lisäksi tuottamaan robotille omaa sisältöä eli kysymyksiä.
Ratkaisu
Pilotissa on mukana 4 päiväkotia Savonlinnasta sekä robottivalmistajan edustaja sekä ammattiopisto SAMIedu. Päiväkodeista oli mukana eskarilaisten opettaja ja päiväkodinjohtaja sekä tietysti asiakkaat eli eskarilaiset. SAMIedusta mukana oli digiHOIVAn projektipäällikkö (koordinoi pilottia) sekä laatu- ja hankepäällikkö ideoimassa kokeilua projektipäällikön kanssa. Kokeilu rahoitettiin digiHOIVA investointihankkeen resursseilla.
Tulokset
Eskariopettajien kynnys on ehkä hieman madaltunut, että he ottavat teknologiaa käyttöön opetukseen. Tämä kokeilu oli hyvin todennäköisesti ensimmäinen kosketus robotiikkaan päiväkotimaailmassa, joten siinäkin mielessä kokeilu oli merkittävä avaus.

Lisäksi päiväkotien johtajat ovat mahdollisesti saaneet uusia ideoita kuinka hyödyntää robotiikkaa opetuksessa. Toisaalta taas saimme varmistusta siihen, että robotiikka ei sovellu kaikille oppijoille.


Kokeilulla olemme saaneet myös melko hyvin näkyvyyttä Savonlinnalle sekä SAMIedulle. SAMIedun henkilöstö suhtautuu kokeilun ansiosta varmaan positiivisemmin robotiikkaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kokeilu on siis kesken, joten lopullisia tuloksia pääsemme tarkastelemaan syksyllä loka- marraskuussa.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Sami Pirhonen
sami.pirhonen@samiedu.fi
Projektipäällikkö
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (ammattiopisto SAMIedu)