16.10.2019
Oulunkaaren kuntayhtymä, Ii

Positiivisen palautteen antamisen kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Positiivisen palautteen antamisen kehittäminen syntyi tarpeesta lisätä työhyvinvointia sekä tarpeesta tuoda työkavereille hyvää mieltä.
Ratkaisu
Laitettiin henkilöstölle nimellä varustetut kirjekuoret ja palautelomakkeet. Sovittiin, että työyhteisö kirjoittaa palautteen henkilökohtaisesti jokaiselle. Palaute oli vapaa palautelomakkeessa ei ollut erillisiä kysymyksiä, vaan kaikilla oli tieto että työkaverin ammatillisuuteen liittyvästä asiasta kirjoitetaan positiivinen palaute. Palaute sai olla vapaamuotoinen, mahdollisimman helposti haluttiin toteuttaa palautteen antaminen. Sovittiin aiheeksi ammatillisuus. Palautteessa tuli näkyä positiivinen palaute työkaverin ammatillisuudesta. Kehittämisellä haluttiin lisätä työhyvonvointia ja tuoda työkaverille hyvää mieltä. palautekuoret annettiin työntekijälle. Jokainen sai oman kuoren. Kuoresta luettiin yksi, tärkeimmäksi koettunpalaute ääneen kaikille. Palautekuoret on toteutettu 1krt/vuosi.

Lisäksi annetaan työssä positiivista palautetta. Positiivisen palautteen antamisesta ja sen merkityksestä keskustellaan säännöllisesti työyhteisön palavereissa.
Tulokset
Positiivisen palautteen antamisen kulttuuria edistettiin, työhyvinvointia saatiin lisättyä, sillä positiivinen palaute lisää työhyvinvointia.

Henkilöstö kokee positiivisen palautteen tärkeänä. Vahvistaa jokaisen itsetuntoa ja ammatillisuuden on mahdollista lisääntyä palautteen annon myötä.
Jatkuva keskustelu on lisännyt positiivisen palautteen antamisen kulttuuria työyhteisössä. Kiitos muistetaan sanoa helpommin.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Hillevi Turpeinen
hillevi.turpeinen@oulunkaari.com
Sairaanhoitaja/vs.palveluesimies
Oulunkaaren ky