13.9.2019
Ylöjärven kaupunki, Sosiaalinen nuorisotyö, Ylöjärvi

POSE-malli - luvattomien/selvittämättömien poissaolojen puuttumismalli

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Koulujen aikaisempi luvattomien/selvittämättömien poissaolojen ohjeistus oli, että mikäli koulun ja oppilashuollon toimenpiteet eivät riitä, tekee koulu lastensuojeluilmoituksen.
Sosiaalisella nuorisotyöllä oli jo nuoria asiakkaina koulumotivaation puutteen takia. Nuoria tuli asiakkaiksi lähinnä sosiaalipalveluista. Koulumotivaatio ongelmiin puututtiin aivan liian myöhään ja keinot olivat vähissä.

Sosiaalinen nuorisotyö sai ajatuksen että jotain pitää kehittää. Lastensuojeluilmoitus poissaoloista rasittaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita melko turhaan ja puuttumisen keinot vähäisiä. Saimme ajatuksen uudesta nopeammasta toimintamallista mikä esiteltiin opetuspäällikölle. Hän innostui asiasta.
Ratkaisu
Pidimme palaverin sosiaalityöntekijöiden, opetuspäällikön ja kuraattorityön koordinaattorin kanssa, missä esittelimme toimintamalli ehdotuksemme. Kaikkien mielestä malli oli hyvä ja helpottaa lastensuojelun kiireitä.

Teimme poissaolohaastattelukaavakkeen ja poissaolojen seurantakaavakkeen. Nämä opetuspäällikkö hyväksyi ja esitteli rehtoreiden kokouksessa. Opetuspäällikkö teki meidän kanssamme uuden poissaolo-ohjeistuksen kouluille.

Uuden ohjeistuksen mukaan toimitaan nyt seuraavalla tavalla: Kun oppilaalla on 30 tuntia tai yli selvittämättömiä/luvattomia poissaoloja, niin koulu tekee ilmoituksen sosiaaliseen nuorisotyöhön ja ilmoittaa tästä huoltajille. Sosiaalinen nuorisotyö pyytää oppilaan huoltajineen keskusteluun, missä selvitetään poissaolojen syitä ja mitä niille voidaan tehdä. Sovitaan toimista ja oppilas tulee seurantaan. Ollaan yhteydessä luokanvalvojaan ja opettajiin mikäli ilmenee jokin tuen tarve esim. jossakin oppiaineessa. Mikäli seurantajakson aikana mitkään toimenpiteet eivät tuota tulosta, niin sosiaalinen nuorisotyö tekee lastensuojeluilmoituksen.
Tulokset
Muutaman oppilaan poissaolot saatiin lähes loppumaan. Osalle löytyi uusia tukitoimia opetuksessa. Jatko-opintoihin osa on löytänyt uuden suunnan ja pääsy jatko-opintoihin on parantunut.
Yhteistyö koulun henkilöstön kanssa on lisääntynyt ja vahvistunut.
Toiminta jatkuu.

Yhteyshenkilöt

Ari Viljanen ja Armi Antila
ari.viljanen@ylojarvi.fi armi.antila@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyöntekijä
Ylöjärven kaupunki / Nuorisopalvelut