18.9.2019
Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja perhepalvelut,, Kangasala

Perheneuvolan perhetyöntekijä nopeuttaa tukitoimien aloittamista kotona

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Perheneuvolasta tuli paljon asiakasohjausta ohjaavaan perhetyöhön, jonne muodostui jonotusaikaa useampi kuukausi. Perhetyönohjaaja esitti projektia, jossa perhetyöntekijä on osa perheneuvolan tiimiä ja aloittaa perheen/lapsen kanssa työskentelyn perheen hakeutuessa asiakkaaksi. Tavoitteena oli nopeuttaa avun saamista sekä tuottaa lisätietoa perheen / lapsen avuntarpeesta ennen perheneuvolajaksoa.
Ratkaisu
Perheneuvolassa esitettiin projektia vuodeksi, se hyväksyttiin talousarviossa. Toimenkuvaa valmisteltiin yhteistyössä perhetyön ja perheneuvolan kesken.
Tulokset
Perhetyöntekijän tuki on nopeuttanut avun saamista kotiin menevänä palveluna. Hän toimii työparina lapsen / perheen nimetyn työntekijän kanssa vastaanotoilla, jossa sovittujen keinojen harjoittelemista jatketaan kotona arkitilanteissa. Vaikuttavuus on erityisesti tullut esille uusien keinojen juurruttamisessa vanhempien toimintaan sekä lapsen käytöksen ymmärtämisessä osana koko perhesysteemiä. Säästöjen mittaaminen on hankalaa, mutta lähetteitä ohjaavaan perhetyöhön ei ole perheneuvolasta enää tarvinnut tehdä.
Lautakunta on hyväksynyt perhetyöntekijän tehtävän jatkon ensi vuodelle.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Kirsi Toikka
kirsi.toikka@kangasala.fi
perheneuvoja
Kangasalan kaupunki, sosiaali- ja perhepalvelut, perheneuvola