11.9.2017
Ikaalisten Hoito- ja hoivapalvelut, Ikaalinen

Perehdytys kuvilla

Valmisteilla

Tarve ja tavoitteet
Hoitokodin arkea, miten perehdyttää:

Opiskelijan, sijaisen perehdyttäminen on välillä hankalaa, jotta hän saisi oleellisen tiedon tulevasta opiskelupaikastaan tai työvuoroon äkillisesti tuleva sijainen saisi nopeamman ja ajankohtaisen tiedon tulevasta työvuorosta.

IDEAN SYNTY

Usein työpaikalla on perehdytyskansio, jossa on paljon asiaa ja tekstiä, muttei esim. kuvia. Asiat ja tilanteet muuttuvat ja prosessit kehittyvät työpaikoilla, jolloin tiedon nopea päivitys kansioon tapahtuu yleensä lisäämällä kynällä välihuomautuksia tai yliviivaamalla. Tai tieto ei ole ajantasalla vaan vanhentunut.

Syntyi ajatus, että perehdytys voisi olla digitaalista(kin), periaatteella "yksi kuva vastaa tuhatta sanaa".
Ratkaisu
On tehty perehdytyselokuva valmiilla movie-ohjelmalla. Siinä tuodaan esille myös laadun näkökulma mm. siitä, miltä näyttää työnjälki, jos antaa kiireen hallita toimintaa. Video on nopea ja lyhyt alkukatsaus. Se on erilainen teemalla "perehdytys Nikulakodin salaisuuksiin" jännityselokuvatunnelmissa.

Elokuvasta näkyy tavoite laadukkaaseen työntekemiseen. Elokuvan lisäksi on otettu valokuvia eri työvaiheista ja työvuoron tehtävistä. Kuvatekstit antavat lisätietoa.

Tarkoitus oli luoda kuvakollaasit, jotka toimii dia-periaatteella, ajastettu katsottaviksi kaikki kuvat kerralla tai perinteisesti kuvaa klikkaamalla.

Uutena työvälineenä on IPad-tabletti, jossa on movie -ohjelma. Lisäksi sillä voidaan ottaa nopeasti eri tilanteista valokuvia ja videoita, jotka tukevat perehdytystä, esim. tiedon jakaminen koulutuksista ja ergonomiset työtavat.

Ideaa ja ajatusta on muokattu on saadun palautteen myötä( opiskelijoilta muutosehdotuksia tai sijaisilta) tai omien havaintojen perusteella. Digitaalista tapaa tuotu esille työyhteisössä.
Tulokset
Tämä on vielä kehitysvaiheessa. Tarkoitus tuoda erilainen näkökulma perehdytyksestä. Muutamien teknisten seikkojen vuoksi menetelmä kaipaa vielä hiomista ja on osittain käytössä. Kuvia on hyödynnetty mm. palo- ja pelastussuunnitelmassa. Tietyt asiat on merkitty suunnitelmiin piirustusmerkein ja lisäksi on kuvia, jotta sijainnit on helpompi täsmentää kohteissa. Myös perehdytyskansiot olemassa vielä.
Liitteet
IMG_0473.JPG

Yhteyshenkilöt

Paula piilola
Paula.piilola@ikaalinen.fi
Hoitaja
Hoito- ja hoivapalvelut, tehostettu asumispalvelu