30.9.2021
Kempeleen kunta/Henkilöstöpalvelut, Kempele

Palkitsemisjärjestelmä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehittäminen lähti tarvelähtöisesti. Esimiehet kaipasivat selkeää ja systemaattista mallia henkilöstön pikapalkitsemiseen siinä hetkessä, kun palkitsemistarve nähtiin. Lisäksi valtuutetut tekivät valtuustoaloitteen pitkäjänteisen kehittämistyön palkitsemisesta työyhteisötasolla.

Näiden pohjalta lähdimme kehittämään koko kuntaan yhtenevää palkitsemismallia, joka kattaisi nämä molemmat osiot. Tavoitteeksi asetimme selkeän ja esimiestyön näkökulmasta helpon järjestelmän luomisen, joka pohjautuu yhdessä sovittuihin kriteereihin ja toimintamalliin. Yhtenä, tärkeänä tavoitteena oli henkilöstön kannustaminen kehittämistekoihin ja hyvien tekojen innoittaminen uusiin hyviin tekoihin.
Ratkaisu
Henkilöstötoimikunta valitsi keskuudestaan henkilöstön edustajan työstämään mallia henkilöstöpäällikön kanssa. Muut henkilöstötoimikunnan jäsenet pääsivät kommentoimaan mallia ja sitä kautta mallia viilattiin eteenpäin.

Kun malli oli saatu luotua, mallin käsitteli ensin kunnan johtoryhmä ja sen jälkeen henkilöstötoimikunta. Tämän jälkeen malli etenemään poliittiseen päätöksen tekoon ensin resurssivaliokunnan ohjaukseen ja sitten kunnanhallituksen päätettäväksi. Malli tehtiin omana työnä.
Tulokset
Esimiehet saivat työkalun palkita henkilöstöä. Jo ensimmäinen myönnetty rahallinen kehittämispalkinto osoitti, että kehittämisteolla on myös taloudellisesta vaikutusta. Rahallisen kehittämispalkkion antaa kunnanjohtaja työyhteisöpalaverissa. Kehittämistekoa juhlistetaan yhteisellä kahvihetkellä.
Liitteet
PALKITSEMINEN_kokonaisuus.docx

Yhteyshenkilöt

Minna Vinkki
minna.vinkki@kempele.fi
henkilöstöpäällikkö
Kempeleen kunta