16.9.2020
Varkauden kaupungin perhekeskus, Varkaus

Osallistavan perhekeskuksen kehittäminen

Valmisteilla

Tarve ja tavoitteet
Varkauden kaupungissa on kehitetty jo vuosia lasten, nuorten ja perheiden palveluita ja tavoitteena on ollut koko ajan käynnistää kaupunkiin valtakunnallisten linjausten mukainen perhekeskus. Rakenteiden ja toimintojen ollessa melko valmiina ja siirryttäessä kohti konkreettisia käytännön tekoja, haluttiin mukaan vahvasti osallistaa myös niin ammattilaiset, asukkaat kuin poliittiset päätöksentekijät. Käynnistettiin syksyllä 2020 perhekeskuskehittämisen työpajat, joissa pohditaan yhteisen työn edellytyksiä, esteitä sekä tavoitteita toiminnan käynnistämiselle.
Ratkaisu
Syksyllä 2020 kaikki perhekeskuksessa työskentelevät ammattilaiset tulevat osallistumaan ulkopuolisen toimesta fasiloituun työpajaan. Työpajat käynnistyvät yhteisen teoreettisen viitekehyksen rakentamisella, jotta jokaisella perhekeskuksessa työskentelevällä ammattilaisella on jaettu yhteinen ymmärrys periaatteista, joka tekemistä ohjaa. Työpajoissa ammattilaiset soten, sivityksen ja kolmannelta sektorilta yhdessä pohtivat onnistumisia, esteitä, mahdollisuuksia sekä tarpeita jatkokehittämiselle perhekeskuksessa. Kun ammattilaiset ovat rakentaneet yhteisen ymmärryksen ja perhekeskuksen toimintamallin, on asiakkaiden ja päätöksentekijöiden mahdollista päästä tutustumaan toimintamalliin ja tuoda oma näkökulmansa toiminnan perusperiaatteisiin.

Osallistavista työpajoista ja perhekeskuksen työpajoista tullaan rakentamaan Varkauden perhekeskukselle käsikirja, joka ohjaa toimintaa ja tulee toimimaan jatkokehittämisen tukena.
Tulokset
Osallistava kehittäminen, jossa mukana on henkilöstön lisäksi myös kuntalaiset ja päätöksentekijät, on vielä melko uutta. Ammattilaisten työpajat on rakennettu siten, että kokoonpanot ovat mahdollisimman moniammatilliset ja työryhmiin jakaudutaan vähiten tuntemien kollegoiden kanssa - näin päästään rakentamaan jo työstövaiheessa yhteistä työtä yhteistyön sijaan. Moniammatillinen pohdinta jo itsessään lisää toistensa työn tuntemista ja helpottaa siirtymistä yhteiseen perhekeskukseen.

Perheillä on vielä melko vähän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluidensa kehittämiseen ja sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että perhekeskuksen kehittämisessä kuullaan myös palvelun käyttäjiä eli perheitä. Heidän työpajansa järjestetään yhtä aikaa poliittisten päätöksentekijöiden kanssa, jolloin heille avautuu myös yhteinen alusta keskustelulle - puolin ja toisin voidaan jakaa ajatuksia kunnan perheille suunnatuista palveluista ja erilaisista tarpeista.

Yhteyshenkilöt

Miia Lahtela
miia.lahtela@sos-lapsikyla.fi