17.9.2021
Vantaan Kaupunki, Vammaisten työllistymistä tukevat palvelut, Työvalmennus Luotsaamo, Vantaa

Osaamistodistus työtodistuksen kaveriksi Työvalmennus Luotsaamossa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Työvalmennus Luotsaamon ollessa vielä hanke, lähdettiin kokeilemaan PAIKKO- osaamistodistusten tekemistä asiakkaille. Käytäntö kuitenkin poistui henkilökunta vaihdosten ja Luotsaamon toiminnan laajentuessa. Luotsaamon toiminnan vakiinnuttua alettiin miettiä, mikä toisi vammaisille ja työllisyyspalveluiden asiakastyöntekijöille lisäarvoa työvalmennuksen/ työsuhteen päätyttyä. Päätettiin ottaa taas käyttöön osaamisen tunnustaminen. Tavoitteeksi asetettiin osaamistodistuksien laatiminen kaikille työ-/ asiakassuhteensa päättäville työntekijöille, joilla ei ole koulutusta koti- ja puhdistuspalvelu alalta.
Ratkaisu
Osaamistodistuksiin perehtynyt ohjaaja otti yhteyttä PAIKKO- asiantuntijaan, jonka kautta saatiin koko Luotsaamon henkilöstö koulutettua. Vantaan kaupungilta työllisyyspalveluista löytyi pienten selvittelyjen jälkeen oma PAIKKOasiantuntija, joka kävi Luotsaamossa paikan päällä laatimassa oppimisympäristön tunnistamisraportin yhdessä Luotsaamon ohjaajien kanssa. Vantaalla oli olemassa jo voimassa oleva lisenssi, joka mahdollisti asioiden nopean etenemisen.
Tulokset
Luotsaamon asiakkaat saavat työtodistuksen lisäksi tunnustuksen osaamisestaan. Osaamistodistus on myös ohjaajille hyvä työkalu kartoittaa asiakkaan osaamista ja suunnitella työvalmennuksen toteutusta työpaikalla. Osaamistodistuksella toivotaan olevan positiivinen vaikutus asiakkaan tulevaisuuden työ- ja opiskelumahdollisuuksiin. Osaamisen tunnustamisella pyritään myös vahvistamaan asiakkaan itsetuntoa ja arvostusta omaan osaamiseen.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Lotta Kantoniemi
lotta.kantoniemi@vantaa.fi
Ohjaaja
Vammaisten työllistymistä tulevat palvelut