15.11.2018
Hollolan kunta, Heinsuon koulu , Hollola

Oppiainerajoja ylittävä opintokokonaisuus

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Uuden opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin mukaan oli tarve löytää uusia toimintamalleja. Tavoitteena oli hyödyntää opettajien työaikaa 9. luokkien työelämään tutustumisen aikana sekä perehdyttää koko yhteisö sähköisen oppimisympäristön käyttöönottoon. Samalla tavoiteltiin uudenlaista yhteistyötä oppimateriaalien ja sisältöjen tuottajan kanssa. Projekti toimi siis myös koulutuksena.
Ratkaisu
Aluksi oltiin yhteydessä Otavaan ja heidän kanssaan päädyttiin suunnittelemaan opintokokonaisuus. Tämän kokonaisuuden suunnittelua varten perustettiin erillinen tiimi opettajista. Tiimi suunnitteli projektin sisällön ja vaiheet ja perehdytys koko henkilökunnalle tapahtui tiimin johdolla. Aiheeksi valikoitui "Terve elämä".
Koko kouluyhteisö lukuun ottamatta 9. luokkalaisia (työelämään tutustuminen) oli mukana toteuttamassa projektia.

Projektissa toimittiin yli oppiaine- ja luokkarajojen. Oppilaat työskentelivät pienryhmissä ja loivat erilaisia tuotoksia käyttäen apuna O365-ympäristöä, joka otettiin käyttöön Hollolan kouluissa elokuussa alkaneena lukuvuonna. Samalla sekä henkilökunta että oppilaat saivat koulutusta uuden sähköisen ympäristön hyödyntämiseen, joka taas tukee digitalisaatiota pedagogisesti järkevällä tavalla.

Otavalta hankittiin sisältöä projektin toteuttamisen pohjaksi ja laadittiin malli, jota voi hyödyntää pohjana vastaavissa projekteissa jatkossa. Opettajien sijaiskuluja syntyi n. 5 työpäivän verran.
Tulokset
Henkilökunta ja oppilaat saivat kunnolla oppia uuteen sähköisen ympäristöön ilman erillistä koulutusta. Prosessissa syntyi toimintamalli tuleville projekteille.
Projektiin osallistuivat kaikki koulussa olleet.

Opettajien 9. luokkien poissaolosta yli jäävä työaika voitiin hyödyntää tehokkaasti ja samalla saatiin koulutusta ja pedagogista oppia uuden opetussuunnitelman sekä O365-ympäristön käyttöön ilman erillisiä koulutuksia ja tilaisuuksia.

Oppilaat saivat kokemuksia sekä sähköisestä ympäristöstä että oppijakeskeisestä työskentelystä yli luokkarajojen.
Toimintaa jatketaan tulevaisuudessa samalta pohjalta. Syntynyttä mallia ja saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää koko kunnassa. Samoin yhteistyötä kustantajien kanssa pyritään jatkossakin suuntaamaan sellaisien sisältöjen tuottamiseen, jotka ohjaavat pedagogiikkaa oppilaslähtöisempään suuntaan.

Yhteyshenkilöt

Pekka Toikkanen
pekka.toikkanen@hollola.fi
apulaisrehtori
Hollolan kunta