6.5.2021
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Espoo

Omnian kestävän tulevaisuuden tiekartta

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Vuonna 2020 kestävän tulevaisuuden rakentamisesta on tullut Omnialle strateginen tavoite ja toiminnan ydin. Omnia rakentaa kestävää tulevaisuutta kahdella tavalla. Ensinnäkin haluamme toimia organisaationa kestävästi ja toiseksi levitämme kestävyysosaamista myös organisaation ulkopuolelle.
Ratkaisu
Omnialle laadittiin kestävän tulevaisuuden tiekartta, joka on suunnitelma, joka ohjaa Omnian kestävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuva tiekartta rakentuu neljästä läpileikkaavasta teemasta, joista kukin on vuorollaan erityisesti Omnian toimintaa ohjaava vuosittainen painopistealue. Kestävää tulevaisuutta rakentavien toimenpiteiden toteutusvastuu on yksiköillä, joiden toimintasuunnitelmissa määritellään konkreettiset toimenpiteet. Kestävä tulevaisuus näkyy sekä yksikkökohtaisissa toimenpiteissä että pienemmissä arkipäivän valinnoissa kaiken toiminnan läpileikkaavana teemana.
Tulokset
Vuoden 2021 läpileikkaava teema on "Hiilineutraali Omnia". Tässä sitoudumme siihen, että hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa valintojamme hankinnoissa, toimintatavoissa ja prosesseissa. Omnia on laskenut hiilijalanjälkensä vuodelta 2020, mikä mahdollistaa oikeiden ja vaikuttavien päästövähennystoimien tekemisen ja hiilineutraalisuuslupauksen saavuttamisen.

Kestävä tulevaisuus on integroitu kaikkien yksiköiden toimintasuunnitelmiin ja se tulee näkyviin sekä strategisessa suunnittelussa että arjen teoissa. Lisäksi Omnian ruoka-, ravintola- ja tilapalveluissa kehitetään jatkuvasti ympäristösuorituskykyä kestävään tulevaisuuteen tähtäävien toimenpiteiden avulla. Tässä suunnannäyttäjänä toimii Ekokompassi-ympäristöohjelmaan sitoutuminen konkreettisten tavoitteiden asettamisen kautta. Omnialle on myönnetty myös OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti, joka uusitaan vuoden 2021 aikana. Sekä Ekokompassi että OKKA palvelevat osaltaan kestävän tulevaisuuden tiekarttaa jäsentäen kestävään kehitykseen sekä ympäristöön liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita.
Liitteet
kestavan_tulevaisuuden_tiekartta.pdf
Omnian Ekokompassi-sitoumus 2021_allekirjoitettu.pdf

Yhteyshenkilöt

Heidi Rajamäki-Partanen
heidi.rajamaki-partanen@omnia.fi
palvelupäällikkö
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Antti Hautamäki
antti.hautamaki@omnia.fi
Projektipäällikkö
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia