26.9.2019
Hämeenkyrön kunta, Dialyysiyksikkö, Hämeenkyrö

Ohjeistus hemodialyysipotilaan elvytykseen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Työn aihe syntyi dialyysin tarpeesta ja käytännön kokemuksesta, koska aikaisempaa materiaalia hemodialyysipotilaan elvytyksestä ei juurikaan Suomessa tai maailmalla ole.
Yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa tehtiin toiminnallinen video, sekä raportti elvytyksestä dialyysissä. Työn tavoitteena on kehittää hoitohenkilökunnan elvytysosaamista ja lisätä näin henkilökunnan toimintavalmiutta potilaan elottomuuden hoidossa.
Ratkaisu
Elvytysvideo kuvattiin Hämeenkyrön dialyysin tiloissa. Videolla esiintyy opiskelijoiden lisäksi potilas sekä dialyysin hoitaja. Videon kuvaus ja editointi hoitui projektin ulkopuolisen avun turvin ja kuvauskustannusten sponsorirahoitus on saatu kunnan ulkopuoliselta yritykseltä.
Tulokset
Tehty työ kertoo minkälaisia erityispiirteitä hemodialyysipotilaan elvytykseen liittyy.
Kuinka tulee toimia, jos potilas menee elottomaksi kesken dialyysihoidon. Työ lisää yksikön sisäistä koulutusta ja turvaa osaamisen ylläpitoa ja sen jatkuvuutta.
Videota tullaan markkinoimaan myös valtakunnallisesti dialyysiyksiköiden käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Piia Ekstam
piia.ekstam@hameenkyro.fi
Sairaanhoitaja
Hämeenkyrön kunta, sosiaali- ja terveyskeskus / Dialyysi