28.9.2021
Limingan kunta/Tupoksen koulu, Liminka

"Saa vaikuttaa, ketkä päättää sun asioista" - osallisuutta operekrytointiin

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnan tavoitteena on vahvistaa kuntalaisvaikuttamista ja osallistamista. Opettajarekrytointi on lasten kasvun ja oppimisen kannalta äärettömän merkittävä prosessi. Rehtorina halusin saada rekrytointitilanteessa näkyville hakijan suhtautumistavan lapsiin ja itse haastatteluun lasten ja nuorten näkökulmaa. Sen, mitä he odottavat hyvältä opettajalta. Ajatuksenani oli, että jos lapset ovat mukana rekrytoinnissa, niin molemminpuolinen sitoutuminen yhteistyöhön voisi parantua.
Ratkaisu
Itse tomintamalli on hyvin yksinkertainen. Kun rekrytointi on edennyt haastatteluvaiheeseen, pyydän oppilaskunnan hallituksesta halukkaita nuoria mukaan haastatteluun. Yleensä haastatteluissa on mukana 2-3 nuorta. He kysyvät vuorollaan kysymyksiä haastattelulomakkeelta, mutta voivat myös esittää omia kysymyksiään.

Haastattelujen jälkeen käymme arviointi- ja palautekeskustelun ja kuulemme oppilaiden mielipiteen valinnasta. Itse valinta etenee tämän jälkeen hallintosäännön mukaisesti.
Tulokset
Yllättävää on oppilaiden tarkkanäköisyys ja mielenkiinto. He osaavat tuoda esille näkökulmia, joita en rehtorina kykenisi huomaamaan.

Käytäntö on lisännyt avointa vuorovaikutusta rehtorin ja oppilaiden välillä. Oppilaat lähestyvät helpommin kouluun liittyvissä asioissa. Opettajia tullaan kehumaan, koulun toimintamalleista keskustellaan ja myös kritiikkiä nostetaan esille.

Olen myös havainnut, että itse rekrytointitilanne on realistisempi: opettajat eivät "lupaa kuuta taivaalta", kun asiakkaat ovat kuulemassa.

Haastattelutilanteessa näen selkesäti, miten hakija toimii vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Tämä on yksi tärkeimmistä asioita minulle rehtorina.

Rekrytointikokemus nuorelle ehkä ensimmäinen kokemus aidosta työpaikkahaastattelusta ja siten arvokasta myös heidän tulevaisuuttaan ajatellen.
Liitteet

Nuoret mukana opettajarekrytoinnissa, tiedote kevät 2019.docx

Yhteyshenkilöt

Satu Kemppainen
satu.kemppainen@liminka.fi
Rehtori
Limingan kunta