9.7.2021
Limingan kunta, elinvoimapalvelut, työllisyyspalvelut, MUKANA-hanke, Liminka

Mukanakulkija

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnan MUKANA-hankkeessa tavoitteena oli tarjota tukea vahvinta tukea tarvitseville, työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville työikäisille liminkalaisille palvelujärjestelmissä navigointiin. Hankkeen asiakkaiden tarpeet olivat moninaiset ja asiakas saattoi kaivata apua esimerkiksi erilaisten hakemusten ja lomakkeiden täyttämiseen, viranomaisten kanssa asiointiin ja jopa esimerkiksi terveyspalveluiden hyödyntämiseen. Näiden tarpeiden pohjalta rakentui mukanakulkijan toimintamalli.

Asiakas kohdattiin ja häntä kuultiin aidosti, minkä perusteella löydettiin juuri hänen tarpeisiinsa parhaiten sopiva tuki. Työskentely perustui luottamukseen, ja yksilövalmentaja tarjosi asiakkaalle kumppanuutta ja tukea sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi hankkeen yksilövalmentaja tarjosi yksilöllistä tukea ja valmennusta, huomioi ihmisen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja kokonaisvaltaisen tuen tarpeen. Yksilövalmennus räätälöitiin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Näillä toimilla pyrittiin vahvistamaan työ- ja toimintakykyä, lisäämään sosiaalista osallisuutta, ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään hyvinvointia.
Ratkaisu
Mukanakulkija tarjosi asiakkaille yksilöllistä ohjausta ja rinnalla kulkemista haastaviin tilanteisiin. Mukana kulkeminen tarkoitti käytännössä muun muassa asiakkaan kanssa yhdessä ulkoilua, juttelemista ja asiakkaan aitoa kuulemista. Mukanakulkijan tavoittaminen oli helppoa, ja kynnys yhteydenottoon oli pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi. Mukanakulkija oli fyysisesti läsnä ja asiakkaan tukena asiakkaan niin halutessa häntä koskevissa palvelutilanteissa. Mukanakulkija muodosti kokonaisvaltaisen käsityksen asiakkaan tilanteesta, palvelutarpeesta ja eri yksiköissä hänelle suunnitelluista tukipalveluista, ja pyrki koordinoimaan näitä suunnitelmia siten, että ne hyödyttäisivät asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan turha juoksuttaminen eri luukuilla pyrittiin minimoimaan.
Tulokset
MUKANA-hankkeen keskeisin havainto oli, että vahvinta tukea tarvitsevat eivät pärjää yksin vahvinta tukea tarvitsevien palveluissa. Myös aikuiset voivat tarvita rinnalleen mukanakulkijaa, jolla on kattava käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta ja joka toimii yhteyshenkilönä niin asiakkaalle kuin eri sosiaali- ja terveyspalveluidenkin edustajille. Mukanakulkijan kulkiessa asiakkaan matkassa minimoitiin asiakkaan pompottelu eri palveluissa. Mukanakulkijalla oli myös kattava käsitys kunnan eri palveluista, mistä oli merkittävä etu. Mukanakulkijalle on suuri tarve myös hankkeen jälkeen, sillä kuten eräs hankkeen asiakas asian ilmaisi: "Mä en ymmärrä miten ihmiset hoitaa Kelan ja työkkärin juttuja ilman omaa Tiinaa". Tällaisen toimintamallin yleistymisestä koituisi merkittäviä säästöjä, kun turhat käynnit eri palveluluukuilla poistuisivat ja palveluajat menisivät niitä aidosti tarvitsevien käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Katariina Huikari
katariina.huikari@liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta

Kaisa Uusimäki
kaisa.uusimaki@liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta