1.10.2021
Lempäälän kunta, Lempäälä

Lempäälän Mielipolku

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Mielipolun tarkoitus on tarjota kaikille kuntalaisille ja ohikulkijoille sekä työntekijöille hyvinvointia vahvistavaa ja korjaavaa, ilmaista hyvinvointipalvelua. Lisäksi Mielipolkua voidaan hyödyntää osana kuntoutujien hoitoa psykiatrian yksikössä ja vanhusten- sekä vammaistenhoidossa, lasten viriketoiminnassa sekä työntekijöiden hyvinvoinnin lisääjänä. Lempäälän psykiatrian yksikön hoidossa se toimii osana kuntoutussuunnitelmia ja ryhmätoimintaa.

Yksikön henkilöstö ja toiminnallisen ryhmän asiakkaat ovat vastanneet Mielipolun perustamisesta yhteistyössä kunnan muiden yksiköiden kanssa.

Mielipolku-projekti toimi kuntoutujien toipumisenedistäjänä sekä osoitti heille heidän vahvuuksiaan ja merkitystä osana yhteiskuntaa.
Ratkaisu
Mielipolku on Lempäälän rantaympäristössä kulkeva n. 1 km pituinen luontopolku, joka alkaa Kanttorinpuistosta ja päättyy Myllyrannan esiintymislavan lähelle. Polun varrella on mielikuvaharjoitteita, jotka tukevat rentoutumista ja mielen elpymistä luontoympäristössä.

Mielipolku on avoinna yleisölle joka päivä kellon ympäri. Lempäälän psykiatrian yksikön henkilöstö huolehtii polun kunnossa pysymisestä. Talvella ei kuitenkaan ole talvikunnossapitoa. Liikkuminen polulla on omalla vastuulla.

Mielipolku löytyy myös CityNomadi -alustalta ja sitä voidaan käyttää mobiilisti älykännykällä.

Mielipolku ja sen harjoitteet perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat luonnossa oleskelun lisäävän myönteisiä tunteita ja vähentävän kielteisiä tunnekokemuksia kuten masennusta ja ahdistuneisuutta. Myös tarkkaavaisuus kohenee luontoympäristössä. Luonnon vaikutus on todettu erityisen tehokkaaksi stressaantuneilla ihmisillä. Mielen lisäksi luonnolla on myönteisiä vaikutuksia myös kehon toimintaan: fysiologinen elpyminen alkaa muutamassa minuutissa, verenpaine laskee ja lihasjännitykset vähenevät.

Mielipolun rastit on suunnitellut Tampereen yliopiston psykologian professori Kalevi Korpela. Samanlaisia Mielipolkuja on myös PSHP:n Pitkäniemen sairaalan rannassa, Ikaalisissa ja ulkomailla mm. Singaporessa ja Belgiassa. Luonnon vaikutuksia mielenterveyteen voidaan tutkia näiden polkujen käyttäjäkyselyiden avulla.
Tulokset
Käyttäjäkyselyillä kerätään kokemuksia Mielipolun kehittämiseksi. Samalla kerätään tutkimustietoa yhdessä Tampereen Yliopiston kanssa sen terveyshyödyistä. Mielipolku oli myös ensimmäinen polku Kansanterveyttä metsästä hankkeeseen, jossa Lempäälä on mukana. Mielipolku on myös yksi Lempäälän lähimatkailun kohteista ja osa Birgitan polku -reitistöä.

Lempäälän Mielipolku löytyy paitsi maastosta Lempäälän kauniista rantamaisemasta, myös CityNomadi-kartta- ja mobiilisovelluksesta osoitteesta:https://citynomadi.com/route/bad338e297f308d5acaa7d1e86e1a590

Lempäälän Mielipolku löytyy paitsi maastosta Lempäälän kauniista rantamaisemasta, myös CityNomadi-kartta- ja mobiilisovelluksesta osoitteesta: https://citynomadi.com/route/bad338e297f308d5acaa7d1e86e1a590

Tuloksena on kaiken ikäisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisy kohdistuen kaikkiin kuntalaisiin, ohi kulkijoihin ja henkilöstöön.
Liitteet
Lempäälän Mielipolku.jpg

Yhteyshenkilöt

Elina Kivi
elina.kivi@lempaala.fi
Yhteysjohtaja
Lempäälän Kehitys Oy

Marjaana Kauranen
marjaana.kauranen@lempaala.fi
Terveydenhoitaja
Lempäälän kunta