13.6.2019
Varkauden kaupunki, Psykiatrian poliklinikka, Varkaus

Mielenterveysasiakkaiden tasavertainen ja nopea hoitoon pääsy

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Potilaiden hoitoon pääsy ei psykiatrian poliklinikalla ollut tasavertaista. Tämä epäoikeudenmukaisuus vaivasi meitä. Psykiatrian akuuttityöryhmän kautta omalla yhteydenotolla hoitoon tullut potilas saattoi päästä nopeammin akuuttitiimin hoitoon kuin lähetteellä tullut potilas, joka jäi hoitojonolle odottamaan hoidon alkamista hoitotiimissä, vaikka molemmilla hoitoon tulon syy oli sama. Akuuttitiimin hoidon tarpeen arviota tehtiin puhelimessa ja päätöksen hoidon alittamisesta ja kiireellisyydestä teki kulloinkin päivystysvuorossa ollut hoitaja. Akuuttitiimiin hoitoon pääsyn kriteerit olivat epäselvät. Lähetteellä tulleet potilaat joutuivat hoitotiimissä jonoon odottamaan hoitopaikkaa. Kiireellisyys arvioitiin lähetetietojen perusteella. Hoitotiimissä oli jatkuvasti pitkä jono ja ensikäyntiä saattoi joutua odottamaan jopa kolme kuukautta. Päätettiin lähteä tavoittelemaan tilannetta, jossa kuntalaisten asema hoitoon pääsyssä olisi tasavertainen ja jokainen pääsee nopeasti psykiatriseen arvioon, jossa tilanteen kiireellisyys arvioidaan.
Ratkaisu
Kehittämistyö aloitettiin akuuttitiimistä:
- hoitoon pääsyn ja kriisihoidon kriteerit tarkennettiin
- tarkasteltiin akuuttitiimin työntekijöiden potilasmatriisit ja pitkittyneet hoidot siirrettiin hoitotiimiin
- hoidon tarpeen arviointi tehtiin työryhmässä puhelinyhteydenotossa kerätyn tiedon perusteella > vain itsemurhavaarassa olevat ja psykoottisesti oireilevat potilaat saivat tiedon vastaanottoajasta välittömästi
> akuuttitiimin työnkuva selkiytyi ja toiminta tehoistui ja painopiste oli vain kriisien hoidossa > yhden hoitajan työpanos siirrettiin akuuttitiimistä hoitotiimiin

Tämän muutoksen seurauksena hoitotiimissä paineet kasvoivat, kun akuuttitiimistä ei kiireelliset potilaat siirrettiin sinne. Ei -kiireellisten potilaiden hoitoon pääsy pitkittyi entisestään
- hoitotiimissä oli jo pitkään mietitty, että tehdäänkö oikea kiireellisyysarvio pelkän lähetteen perusteella > marraskuussa -18 sovittiin, että kaikki hoitoon tulevat potilaat selvitellään tasavertaisesti riippuen siitä ovatko he mitä kiireellisyysluokkaa tahansa. Hoito alkaa viimeistään 2 - 3 viikon päästä lähetteen saapumisesta psykiatrisella tutkimusjaksolla (1 - 3 käyntiä) ja vasta sen jälkeen tehdään arvio kiireellisyydestä ja hoidon alkamisajankohdan määrittämisestä.

Tulokset
Monen potilaan asiat tulevat kuntoon jo selvittelyjaksolla. Hoidon alkamisen pitkittämisellä ei menetetä sitä parasta hetkeä, jolloin potilas on motivoitunut, kun on lähtenyt itselleen apua hakemaan. Hoitojonot ovat lyhentyneet huomattavasti. Potilaat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä, kun aika ensikäynnille tulee nopeasti. Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä toiminnan selkeytymisestä. Huhti - toukokuussa -19 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn palautteessa korostui potilaiden tyytyväisyys siitä, että hoito hoitoon pääsee joustavasti.

Yhteyshenkilöt

Eveliina Kähkönen
eveliina.kahkonen@varkaus.fi
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies
Varkauden kaupunki