30.9.2021
Limingan kunta / liikuntapalvelut, Liminka

Limingan tilavaraus

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnassa on paljon eri toimijoita, joiden toiminnan toteuttamisessa kunnan tilojen hyödyntäminen on elintärkeää. Tilojen käyttämisessä itsenäisesti (esimerkkinä koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit) asettaa haasteita sille, miten saada käytöstä saavutettavaa, mutta samalla kontrolloitavaa ilman merkittäviä henkilöstöresurssin lisäyksiä.

Tähän haasteeseen vastaamaan haluttiin luoda nykyaikainen ja eri kohderyhmien tarpeisiin kattavasti vastaava tilavarausjärjestelmä, jossa hyödynnetään käyttäjillä jo valmiiksi olemassa olevaa teknologiaa.
Ratkaisu
Tilavarausjärjestelmään luotiin nykyaikainen ratkaisumalli, jossa hyödynnetään käyttäjien älypuhelimia sekä automaatiota kulunhallinnassa. Käyttäjien älypuhelin toimii laajasti käytössä olevien avaintagien tapaan ja sen käyttöönotto käyttäjän toimesta voidaan tehdä ilman kiinteistöhuollon tms. tahon resurssien varaamista. Ratkaisu toimii lähtökohtaisesti jokaisessa nykyisin käytössä olevassa älypuhelimessa, joten se on saavutettavissa suurimmalle osalle tilojen käyttäjistä (ts. kuntalaisista).

Tilavarauksen yhteydessä aiemmin ollut tekstiviestiavaus voitiin korvata nopeammalla ja edullisemmalla ratkaisulla, joka antaa toiminnasta välittömän palautteen käyttäjälleen. Työmäärässä nykyinen järjestelmä tulee vähentämään kiinteistöhuollon resurssien käyttöä ja sen ylläpito on aiempaa tekstiviestiavausta noin 20 % edullisempaa. Nykyisen tilavarauksen muissa pääsynhallintatavoissa voidaan hyödyntää myös muita tapoja, jolloin sen saavutettavuus voidaan turvata kaikille tilakäyttäjille.

Vastaavanlaista tilavaraus-pääsynhallintamallia ei ole tiedettävästi käytössä vielä missään muualla.
Tulokset
Tilavarausjärjestelmä on otettu käyttöön syksyn 2021 aikana ja tulokset vaikuttavuudesta on tuloillaan. Jo nyt on kuitenkin viiteitä siitä, että aiemmin käytettyä resurssia saadaan säästetyksi.

Yhteyshenkilöt

Janne Laamanen
janne.laamanen@liminka.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Limingan kunta / liikuntapalvelut