30.9.2021
Limingan kunta, Liminka

Limingan Kuntatyö2030 -varjogaala

Valmisteilla

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnassa on kirjattu erittäin ahkerasti kehittämistekoja Tekojen torille. Tekoja on saatu monipuolisesti kunnan eri hallinnonaloilta. Kunnassa halutaan kannustaa henkilöstöä prosessien ja toimintatapojen uudistamiseen ja kehittämistyöstä viestimiseen. Viemällä kehittämistekoja Tekojen torille on levitetty positiivista Liminka-kuvaa ja brändiä. Tärkeää on myös hyvän kehittämistyön jakaminen, jotta muut kunnat ja toimijat voisivat hyödyntää Limingassa tehtyjä havaintoja omassa työssään. Tässä tärkeässä asemassa on ollut kunnan työntekijöiden motivoiminen kehittämisteoista viestimiseen.
Ratkaisu
Limingan kunta päätti kannustaa työntekijöitään kehittämistekojen kirjaamiseen järjestämällä joulukuussa 2021 Kuntatyö2030-varjogaalan. Varjogaala toteutetaan samaan aikaan kuin Helsingissä järjestettävä varsinainen gaala. Limingan varjogaalassa seurataan Helsingin gaalan livelähetystä yhteisessä tilassa, ja paikalle ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat osallistuneet Tekojen torille kirjattujen tekojen toteutukseen. Livelähetyksen seuraamisen lisäksi jännitystä tarjoaa Limingan oma palkintotilaisuus, jossa huomioidaan kunnan parhaat Tekojen torille kirjatut kehittämisteot.
Tulokset
Varjogaala on vasta suunnitteluasteella, joten tulokset eivät ole vielä selvillä. Tilaisuus kuitenkin tarjoaa varmasti kunnan työntekijöille kaivattua tunnustusta hyvin tehdystä työstä, kannustaa jatkamaan hyvien kehittämistekojen ideointia sekä niistä viestimistä.

Yhteyshenkilöt

Teemu Haapala
teemu.haapala@liminka.fi
Elinkeinojohtaja
Limingan kunta