27.3.2019
Limingan kirjasto, Liminka

Limingan kunnallinen taidelainaamo

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Limingalla on pitkät perinteet kulttuuripitäjänä, jossa on vaikuttanut taitavia tekijöitä niin kuvataiteen, musiikin kuin muunkin esittävän taiteen saralla. Vaikka elämä Lakeudella on usein ollut rankkaa fyysisen työn ja kovien olosuhteiden sävyttämänä, täällä on aina ollut aikaa ja innostusta tuoda arkeen myös muita piirteitä. Maatalon töiden ohella on löytynyt aikaa vaikkapa maalaamiseen. Kyläläiset ja kuntalaiset ovat järjestäneet yhdessä iltamia tanssin ja teatterin merkeissä tai perustaneet yhdistyksiä tukemaan taidetoimintaa. Taide on ollut osa elämää.

Taiteen tukeminen on ollut osa myös Limingan kunnan virallista toimintaa. Kunta on kerännyt taidetta jo 1960-luvulta lähtien ja taidekokoelmaan kuuluvia teoksia on voinut nähdä kunnan julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa, vanhainkodeissa ja terveyskeskuksessa. Viime aikoina Limingan kunnan omistamaa taidetta on suurelta osin varastoitu, koska virastot ja muut toimipisteet ovat olleet remonttien tai purkamisen vuoksi liikekannalla. Limingan kirjastossa virisi ajatus taidelainaamon perustamisesta, jotta taideteokset pääsisivät jälleen näytille.

Tarjoamalla matalan kynnyksen mahdollisuuden taideteosten lainaamiseen Limingan kunta mahdollistaa paitsi taidekokoelman paremman esillepääsyn myös keinon ihmisille katsella maailmaa eri näkökulmista. Taiteen ollessa osa arkea kuntalaisilla on lisäksi entistä parempi mahdollisuus innostua ja kokeilla itse Limingassa tarjottavia lukuisia taideharrastusmahdollisuuksia.
Ratkaisu
Taidelainaamoprojektia oli kypsytelty ajatuksen tasolla jo pidempään. Ensimmäiset konkreettiset toimet olivat tutustuminen kunnan taidekokoelmaan ja varastoituna olleiden teosten kartoittaminen. Teokset siis listattiin ja kuvattiin. Sitten käytiin läpi teoksia, joita voisi laittaa lainattavaksi lainaamoon. Kriteereinä olivat mm. teoksen hyvä kunto sekä helppo siirreltävyys. Ainakin taidelainaamotoiminnan aluksi suurikokoiset teokset rajautuivat pois lainaustoiminnasta.

Valitut teokset pakattiin lainauskuntoon, numeroitiin ja varastoitiin kirjastolla paikkaan, josta henkilökunnan on helppo hakea ne lainaajille.
Taidelainaamolle luotiin säännöt sekä sopimuspohja, jonka taidetta lainaamaan tullut henkilö allekirjoittaa ja sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Lisäksi käytännön toiminta suunniteltiin yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa, kuten lainaamon sijainti ja lainattavien teosten kuljettaminen. Lainattavien teosten kuvat ja säännöt ovat nähtävillä Limingan kirjaston lehtisalissa.

Taidelainaamotoiminnasta ja sen alkamisesta tiedotettiin erilaisissa tilaisuuksissa sekä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa.

Taidelainaamotoimintaa olivat kehittämässä Limingan kirjaston johto sekä henkilökunta. Myös kunnan muita työntekijöitä kuultiin ja heidän ideoidensa pohjalta toimintamalleja kehitettiin. Kustannuksia taidelainaamotoiminnasta syntyi muutamia kymmeniä euroja pakkausmateriaalihankintoihin. Lisäksi henkilökunnan työaikaa käytettiin toiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen.
Tulokset
Taidelainaamotoiminta käynnistyi Limingan kirjastossa maaliskuun 2019 alussa. Kiinnostusta teosten lainaamiseen on ollut ja ensimmäisen toimintakuukauden aikana lainattavista 12 teoksesta 4 työtä on lainassa. Käytännön järjestelyt ovat sujuneet ja kotiinsa taidetta lainanneet kuntalaiset ovat olleet innoissaan.

Lisäksi kuntalaisilta on tullut hyvää palautetta taiteen lainaamisen mahdollisuudesta. Palautteen antajien mielestä on hyvä, että kunnan taidekokoelman teokset pääsevät käyttöön ja esille pois varastojen syövereistä.

Taidelainaamotoimintaa jatketaan toistaiseksi ja käytäntöjä parannetaan saadun palautteen perusteella. Tarkoituksena on lisätä lainattavien teosten määrää sitä mukaa, kun teoksia lähtee "lainakoteihin".
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Emmi Vepsäläinen
emmi.vepsalainen@liminka.fi

Limingan kunta

Janne Nevala
janne.nevala@liminka.fi
Kirjasto -ja kulttuurijohtaja
Limingan kunta